Transit och TermStar

Ladda ner

Transit och TermStar

Ladda ner
Transit & TermStar

Transit i korthet

Transit – Översättning och lokalisering

Alla filformat, alla språk, alla målgrupper, ökad kvalitet, kortare tid till marknad – en standardlösning.

Read more

TermStar – Terminologihantering

Övergripande konsekvens i texter på alla språk, formuleringar som följer företagets språkriktlinjer, heltäckande funktioner i en öppen systemarkitektur.

Read more

Produktvägledning Transit NXT / TermStar NXT

Översikt över produktversioner, filformat som stöds, tillvalsfunktioner, licensmodeller och installationstyper

Tyska   Engelska

Vägledning till funktionerna i Transit NXT / TermStar NXT

En jämförelse över alla produktversioner och funktioner som stöds

Tyska   Engelska

Produktvägledning

I det här dokumentet får du reda på vilken produktversion och vilken installation som passar dina behov bäst. Om du vill ha en översikt över de olika installationsalternativen för Transit NXT så har du kommit rätt.

Tyska   Engelska

Fristående: Första installation

Transit / TermStar – Installera och starta för första gången

I det här dokumentet får du reda på hur du installerar Transit / TermStar på din dator den första gången, hur du skapar en användare och hur du väljer en användarroll. Om du har köpt en fristående licens och vill installera Transit / TermStar snabbt och lätt så har du kommit rätt.

Tyska   Engelska


Transit / TermStar – Aktivera programvaran efter installation

I det här dokumentet får du reda på hur du aktiverar Transit / TermStar efter att du har installerat det. Om du har köpt en fristående licens och vill fortsätta att använda Transit / TermStar så har du kommit rätt.

Tyska   Engelska

Fristående: Ändra installationen / överföra aktiveringen

Transit / TermStar – Uppgradera licensen

I det här dokumentet får du reda på hur du uppgraderar licensen till Transit / TermStar. Om du vill ha tillgång till fler Transit-funktioner eller förlänga en tidsbegränsad licens så har du kommit rätt.

Tyska   Engelska


Transit / TermStar – Säkerhetskopiera Transit / TermStar-data

I det här dokumentet får du reda på hur du säkerhetskopierar alla dina Transit / TermStar-data. Om du vill vara på den säkra sidan om systemet kraschar eller om du vill föra över Transit / TermStar-data till en annan dator så har du kommit rätt.

Tyska   Engelska


Transit / TermStar – Överföra aktivering och data till en ny dator

I det här dokumentet får du reda på hur du överför aktiveringen och Transit / TermStar-data från din tidigare dator till en ny dator. Om du vill fortsätta att använda en fristående Transit / TermStar-licens på din nya dator så har du kommit rätt.

Tyska   Engelska


Transit / TermStar – Ändra maskinvaran / operativsystemet på din dator

I det här dokumentet får du reda på hur du behåller aktiveringen av Transit / TermStar när du uppgraderar din dator. Om du använder en fristående Transit / TermStar-licens och tänker uppgradera din dator med nya maskinvarukomponenter eller ett nyare operativsystem så har du kommit rätt.

Tyska   Engelska

Nätverksinstallation

Värd / klient-installation

I det här dokumentet får du reda på hur du installerar Transit / TermStar på en central dator eller en nätverksenhet och hur arbetsstationerna får tillgång till den. Om du har köpt en serverlicens och vill göra en värd / klient-installation så har du kommit rätt.

Finns på förfrågan från: transitstar-group.net


Terminalserverinstallation

I det här dokumentet får du reda på hur du installerar Transit / TermStar som ett program på en terminalserver. Om du har köpt en serverlicens och vill göra en terminalserverinstallation så har du kommit rätt.

Finns på förfrågan från: transitstar-group.net

Installation utan användarvägledning

Transit / TermStar – Göra en installation och utföra administratörsåtgärder utan användarvägledning

I det här dokumentet får du reda på hur du installerar Transit / TermStar med kommandoradsparametrar. Om du vill göra och underhålla Transit / TermStar-installationer i tyst läge utan vägledande frågor.

Finns på förfrågan från: transitstar-group.net

Transit – Användarhandbok

Skapa, dela, översätta, granska och analysera översättningsprojekt

Tyska   Engelska

Transit – Snabbguide

För översättare: En snabb introduktion i att hantera projekt med Transit

Tyska   Engelska

Transit – Tips och råd för alla filformat

Tips och information om vilka filformat som går att översätta i Transit

Tyska   Engelska

Transit / TermStar – Referenshandbok

Avancerade användarfunktioner

Tyska   Engelska

TermStar – Användarhandbok

Hantera databaser och ordlistor, redigera och använda terminologi, skapa och dela terminologiprojekt

Tyska   Engelska

Transit – Kvalitetskontroll enligt J2450

Bedöma översättningskvalitet med hjälp av mätmetoden J2450

Tyska   Engelska

TermStar – Import / export

Importera och slå ihop termer, exportera termer

Tyska   Engelska

TermStar – Direkt nedladdning av WebTerm

Få tillgång till WebTerm direkt via TermStar, ladda ner termer och uppdatera lokala ordlistor

Tyska   Engelska

TermStar – Indirekt nedladdning av WebTerm

Skapa TermStar-ordlistor med termpaket från WebTerm och uppdatera dem med uppdateringspaket

Tyska   Engelska

WebTransit

Ett gränssnitt mellan Transit och STAR CLM

WebTransit – Användarhandbok

Arbeta med STAR CLM-översättningsprojekt med WebTransit

Tyska   Engelska


WebTransit – Översikt över anslutningsmöjligheter

Kort översikt över anslutningsmöjligheter

Tyska   Engelska


WebTransit – Snabbguide – Enanvändarläge

En snabb introduktion till att skapa och använda en anslutning i enanvändarläge

Tyska   Engelska


WebTransit – Snabbguide – Fleranvändarläge

En snabb introduktion till att skapa och använda en anslutning i fleranvändarläge

Tyska   Engelska


WebTransit – Snabbguide – Byråläge

En snabb introduktion till att skapa och använda en anslutning i byråläge

Tyska   Engelska

STAR MT i Transit

Maskinöversättning med STAR MT i Transit-projekt

Transit – Information för projektledare

Använda Transit för att skapa projekt där STAR MT används

Tyska   Engelska


Transit – Information för översättare

Använda översättningsförslag från STAR MT i Transit

Tyska   Engelska

FMGate

Adobe FrameMaker insticksprogram för att dela data med Transit

FMGate – Installations- och användarhandbok

Installera FMGate och dela data med Transit

Tyska   Engelska


Adobe FrameMaker insticksprogram

Du måste ha ett Transit-licensnummer för att göra installationen

Installation

InDesign Gate

Adobe InDesign insticksprogram för att dela data med Transit

InDesign Gate – Installations- och användarhandbok

Installera InDesign Gate och dela data med Transit

Tyska   Engelska


Adobe InDesign insticksprogram (Windows)

Du måste ha ett Transit-licensnummer där InDesign är aktiverat för att göra installationen

CS 5.5   CS 6   CC   CC 2014   CC 2015   CC 2017   CC 2018   CC 2019   2020   2021

Adobe InDesign plugin-program (Mac)

Du måste ha ett Transit-licensnummer där InDesign är aktiverat för att göra installationen

CS 5.5   CS 6   CC   CC 2014   CC 2015   CC 2017   CC 2018   CC 2019   2020   2021

XGate

QuarkXPress Xtensions för att dela data med Transit

XGate – Installations- och användardokument

Installera XGate och dela data med Transit

Tyska   Engelska


QuarkXPress Xtensions (Windows, europeisk version)

Du måste ha ett Transit-licensnummer där QuarkXPress är aktiverat för att göra installationen

7 - 7.5   8.0   8.1 / 8.5   9 - 9.5

QuarkXPress Xtensions (Mac, europeisk version)

Du måste ha ett Transit-licensnummer där QuarkXPress är aktiverat för att göra installationen

7 - 7.5   8.0   8.1 / 8.5   9 - 9.5

TermStar Gate

Gränssnitt mellan Word / FrameMaker och TermStar-ordlistor

TermStar Gate for Word – Installations- och användardokument

Installera TermStar Gate och använda det i Word

Tyska   Engelska


Tilläggsprogram för Word

Gratis

Installation


TermStar Gate for FrameMaker – Installations- och användardokument

Installera TermStar Gate och använda det i FrameMaker

Tyska   Engelska


FrameMaker

Du måste ha ett Transit-licensnummer för att göra installationen

Installation