Genom att läsa in information på STARs webbplats godkänner besökaren samtidigt följande villkor:

Personuppgiftspolicy:

STAR är mycket noga med att skydda dina personuppgifter. Vi betraktar dina personuppgifter som konfidentiella och hanterar dem i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och den här personuppgiftspolicyn.

Vi samlar in olika personuppgifter när du besöker den här webbplatsen. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. I den här personuppgiftspolicyn förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Här förklarar vi också hur och för vilket ändamål vi utför dessa aktiviteter.

Uppgifterna på den här webbplatsen behandlas av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifter till webbplatsoperatören hittar du under företagsinformationen på den här webbplatsen.

Dina uppgifter samlas in genom att du förser oss med dem. Till exempel när du fyller i ett kontaktformulär. Dessutom samlar våra IT-system automatiskt in uppgifter när du går in på vår webbplats. Det rör sig i första hand om tekniska uppgifter som webbläsare, operativsystem eller vilken tid du gick in på sidan. De här uppgifterna registreras automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vissa av de uppgifter vi samlar in används för att kunna tillhandahålla en välfungerande webbplats. Andra uppgifter kan användas för att analysera hur du använder webbplatsen.

Många typer av behandling av personuppgifter är bara möjlig om du ger ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt mejl till oss. Ditt återkallade samtycke påverkar inte det lagliga i den hantering av personuppgifter som redan har ägt rum innan samtycket återkallas.

Du har rätt att när som helst och utan kostnad få information om ursprung, mottagare och syfte för de personuppgifter som finns lagrade om dig. Du har också rätt att begära rättelse, begränsning av behandling eller radering av dessa uppgifter. Om du har några frågor beträffande dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som finns angiven i företagsinformationen. Du har också rätt att inkomma med klagomål till behörig tillsynsmyndighet.


Kakor

Precis som de flesta andra webbplatser kan star-group.net lagra information om din webbläsare, huvudsakligen i form av så kallade kakor. Kakor är små filer som en webbplats överför till din dator och lagrar på hårddisken.

Kakorna behövs för att webbplatsen ska fungera ordentligt. De gör att du kan navigera på webbplatsen och leta efter olika ämnen, produkter och tjänster.

Kakorna hjälper oss att förstå hur besökarna använder vår webbplats och den informationen använder vi för att optimera webbplatsen. Med hjälp av kakor får vi till exempel reda på vilka sidor som är mest och minst populära. Kakorna registrerar hur många som besöker webbplatsen, hur länge de stannar och hur de har hittat hit. På så vis håller vi koll på vad det är som fungerar bra och vad vi behöver förbättra, samtidigt som vi kan se till att sidorna går snabbt att läsa in och visas som de ska.

All information som de här kakorna samlar in är anonym och är inte kopplad till någon personlig information om dig.

Andra kakor används för att vi ska kunna tillhandahålla en bättre webbplatsupplevelse med personligare information och anpassade funktioner. Det rör sig bland annat, men inte bara, om plugin-program på YouTube som styrs av Google eller Google Maps. De uppgifter som de här tredjepartskakorna samlar in regleras av insamlarnas egna personuppgiftspolicyer. Därför identifierar vi de här kakorna efter respektive företag.

Här hittar du till exempel mer information om hur användaruppgifter hanteras enligt Googles sekretesspolicy: https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/.


Stänga av kakor

Om du inte samtycker till hur vi använder kakor kan du förhindra att de sparas och ändra inställningarna i din webbläsare så att den blockerar vissa typer av kakor.

Mer information om hur du gör hittar du i hjälpavsnittet i din webbläsare. En översikt över de vanligaste webbläsarna hittar du bland annat här: www.aboutcookies.org.


Serverloggfiler

Det företag som tillhandahåller webbplatsen samlar in och lagrar information automatiskt i serverloggfiler som din webbläsare skickar automatiskt till oss. De här filerna ger information om:

  • Typ och version av webbläsare
  • Vilket operativsystem som används
  • Referent-URL
  • Värdnamnet på den dator som går in på webbplatsen
  • Tid för begäran till server
  • IP-adress

De här uppgifterna samkörs inte med information från andra källor.

Grunden för den här behandlingen av uppgifter är artikel 6.1 b dataskyddsförordningen (GDPR) som tillåter behandling av personuppgifter för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås.


Kontaktformulär

Om du skickar en fråga till oss via kontaktformuläret sparar vi de uppgifter du har angett, inklusive kontaktuppgifter, så att vi kan hantera din fråga och eventuella följdfrågor. Vi förmedlar inte dina uppgifter till andra utan ditt samtycke.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret behandlas därför endast baserat på ditt samtycke (artikel 6.1 a dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt mejl till oss. Ditt återkallade samtycke påverkar inte det lagliga i den hantering av personuppgifter som redan har ägt rum innan samtycket återkallas.

Vi lagrar de uppgifter du anger i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagringen eller syftet med lagringen inte längre kvarstår (t.ex. om din förfrågan har behandlats och ärendet har avslutats). Detta påverkar inte lagbestämmelser beträffande lagring, i synnerhet obligatoriska arkiveringstider.


Nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på STARs nyhetsbrev måste du ange din mejladress och dina kontaktuppgifter så att vi kan kontrollera att det verkligen är din mejladress och att du ger ditt samtycke till att vi skickar nyhetsbrevet. Inga andra uppgifter samlas in. Vi använder dessa uppgifter enbart för att skicka den information du har bett om och vi lämnar aldrig ut uppgifterna till tredje part.

De specificerade uppgifterna behandlas endast för sådant som du har gett ditt samtycke till (artikel 6.1 a dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, mejladressen och användning av mejladressen för utskick av nyhetsbrev, till exempel genom att klicka på ”Sluta prenumerera”-länken i nyhetsbrevet. Det återkallade samtycket påverkar inte det lagliga i den hantering av personuppgifter som redan har ägt rum innan samtycket återkallas.

De uppgifter vi lagrar för att hantera prenumerationer på nyhetsbrev lagras tills du avbryter prenumerationen på nyhetsbrevet. Därefter raderas uppgifterna. Uppgifter som vi lagrar av andra anledningar (till exempel mejladresser för inloggning för medlemmar) påverkas inte.

Kontakt beträffande personuppgiftspolicyn:
infostar-group.net

Dataskyddsombud:
Christian Pfirrmann
STAR Deutschland GmbH
datenschutzstar-deutschland.net
+49 (0) 7031 217050


Juridisk information

Allt innehåll på STARs webbplats skyddas av upphovsrätten. Du får endast spara eller skriva ut sidor eller delar av webbplatsen för privat bruk om copyright-informationen framgår tydligt. STAR har fortfarande äganderätten till allt innehåll. Det är inte tillåtet att reproducera, kopiera, överföra eller ändra innehållet på webbplatsen eller koppla samman det här innehållet med annan information. All övrig användning av innehållet på webbplatsen för offentliga eller kommersiella ändamål är förbjuden utan föregående tillåtelse från STAR.

Den information som STAR publicerar på webbplatsen och alla åsikter som kommer till uttryck där publiceras endast i informationssyfte och för personlig användning. STAR kan inte garantera att innehållet på webbplatsen är korrekt, komplett eller aktuellt. Den publicerade informationen kan när som helst komma att ändras utan föregående meddelande. Det finns ingen skyldighet att ta bort information som inte längre är aktuell från webbplatsen.

Den information som STAR tillhandahåller på internet innehåller i vissa fall länkar till innehåll från andra informationsleverantörer (t.ex. i form av hyperlänkar). STAR har inget ansvar för sådant innehåll. STAR gick igenom innehållet noga när det lades upp på internet men har inga möjligheter att bedöma om de som tillhandahåller informationen riskerar att publicera innehåll som är felaktigt, otillåtet eller olagligt genom att göra ändringar i innehållet eller länka vidare till annat innehåll. På grund av internets tekniska egenskaper kan STAR därför inte garantera fullständighet eller riktighet hos den information som STAR tillhandahåller på internet. När det gäller länkar till alla typer av webbplatser från tredje part (t.ex. hyperlänkar eller webbannonser), som ligger utanför STARs ansvarsområde, är det webbplatsoperatören för de länkade webbplatserna som har ansvar för det innehåll som finns där. STAR förklarar härmed att det när länken skapades inte fanns något uppenbart otillåtet innehåll på de länkade webbplatserna. STAR har inget som helst inflytande över nuvarande eller framtida utformning, innehåll eller upphovsmannaskap på de länkade webbplatserna. STAR tar därmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på samtliga länkade webbplatser som har ändrats efter att länken skapades. STAR förklarar vidare att företaget inte använder innehållet på länkade webbplatser som sitt eget.

Vi vill påpeka att internet inte är en säker miljö och att de data som överförs via internet kan vara tillgängliga för obehörig tredje part. STAR är inte ansvarigt för säkerheten hos de data som överförs via internet.

STAR har inget ansvar för förluster eller skador som uppstår till följd av besök på eller användning av webbplatsen. STAR påpekar uttryckligen risken för virus och hackerattacker och rekommenderar webbplatsbesökare att använda en aktuell webbläsarversion och att installera ett antivirusprogram som uppdateras regelbundet.

Om något av de villkor som anges här helt eller delvis blir ogiltigt påverkar detta inte övriga villkor.