Při využívání informací uvedených na internetových stránkách společnosti STAR souhlasí návštěvník s následujícími podmínkami:

Zásady ochrany osobních údajů:

Společnost STAR věnuje ochraně vašich osobních údajů velkou pozornost. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými zákonnými předpisy a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání těchto stránek získáváme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, která mohou být použita pro identifikaci vaší osoby. Tyto Zásady práce s osobními údaji popisují, jaké osobní údaje získáváme a jak je používáme. Také popisují, jak a za jakým účelem tento sběr dat probíhá.

Data získávaná z těchto stránek jsou zpracovávána provozovatelem těchto stránek. Kontaktní údaje najdete v informacích o společnosti na těchto stránkách.

Na jedné straně jsou data získávána, když je s námi přímo sdílíte vy sami. Jedná se například o údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře. Na druhé straně jsou data získávána automaticky našimi IT systémy, když navštívíte naše stránky. To se týká zejména technických údajů (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo doba, kdy jste si naše stránky prohlíželi). Tato data jsou zaznamenávána automaticky při návštěvě našich stránek.

Některé z údajů jsou získávány proto, aby naše internetové stránky fungovaly na vašem zařízení správně. Další údaje mohou být využívány pro analýzu vašeho chování na stránkách.

Mnoho úkonů pro zpracování údajů lze provést pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu nás stačí o tomto záměru informovat prostřednictvím e-mailu. Zákonné právo ke zpracování údajů, které nastalo před odvoláním z vaší strany, tím zůstane nedotčeno.

Současně máte právo získat kdykoli a bezplatně informace o původu, příjemci (příjemcích) a o účelu zpracování osobních údajů, které o vás získáváme. Také máte právo pro vyžádání úpravy, omezení rozsahu zpracování nebo vymazání těchto údajů. Ohledně dalších otázek týkajících se vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adresu uvedenou v informacích o naší společnosti. Kromě toho máte právo vznést stížnost k příslušnému kontrolnímu orgánu.


Soubory cookie

Web star-group.net, stejně jako většina ostatních webových stránek, může získávat údaje o vašem prohlížeči, nejčastěji ve formě tzv. „souborů cookie“. Soubory cookie jsou malé soubory zasílané internetovou stránkou do vašeho prohlížeče a ukládané na pevný disk vašeho počítače.

Soubory cookie, které používáme, jsou nutné pro správnou funkci internetových stránek. Umožňují navigaci na stránkách a vyhledávání témat, produktů a další funkce.

Soubory cookie nám pomáhají zjišťovat, jak návštěvníci naše stránky používají, a na základě těchto informací můžeme optimalizovat jejich funkci. Soubory cookie nám například pomáhají zjistit, které stránky jsou nejvíce a nejméně populární. Soubory cookie zaznamenávají počet návštěvníků stránek, dobu, kterou na stránkách strávili, i to, jak naše stránky našli. Díky tomu můžeme ověřit, zda stránky provozujeme dobře, kde je případný prostor pro zlepšení, a zajistit, aby jejich načítání probíhalo rychle a zobrazovaly se správně.

Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou anonymní a jejich cílem není získání jakýchkoli osobních údajů o vaší osobě.

Další soubory cookie jsou používány, abychom vám mohli poskytnout kvalitnější provoz stránek, cílenější informace a další funkce. To zahrnuje (avšak ne pouze) použití plug-inů na webu YouTube, který je provozován službou Google nebo Google Maps. Na používání údajů získaných prostřednictvím souborů cookie těmito třetími stranami se vztahují jejich vlastní zásady pro zpracování osobních údajů. My tyto soubory cookie získáváme prostřednictvím příslušných společností.

Více informací o tom, jak je s osobními údaji nakládáno společností Google, můžete najít v Zásadách zpracování osobních údajů společnosti Google (Google Privacy Policy), například zde: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/.


Vypnutí souborů cookie

Máte-li jakékoli obavy týkající se používání souborů cookie, můžete sami zabránit jejich ukládání upravením nastavení vašeho internetového prohlížeče, nebo zablokováním pouze určitého typu souborů cookie.

Podrobné informace o tom, jak postupovat, najdete v nápovědě vašeho internetového prohlížeče, nebo pro přehled týkající se nejčastějších prohlížečů můžete navštívit: například stránku www.aboutcookies.org.


Soubory protokolů na serveru

Poskytovatel internetových stránek sbírá a ukládá údaje v log souborech na serveru, které nám váš internetový prohlížeč zasílá automaticky. Ty zahrnují:

  • typ a verzi prohlížeče
  • používaný operační systém
  • URL odkazujícího serveru
  • název hostitele počítače zobrazujícího stránky
  • dobu požadavku serveru
  • IP adresu

Tyto údaje nejsou sloučeny s ostatními zdroji údajů.

Základem pro zpracování těchto údajů je Článek 6(1b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem splnění smluvních závazků nebo pro účely předcházející uzavření smlouvy.


Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme údaje zadané prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře za účelem zpracování požadavku a řešení následných otázek. Tyto údaje nebudeme s nikým sdílet bez vašeho souhlasu.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, budou zpracovány pouze s vaším souhlasem (Článek 6(1a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu nás stačí o tomto záměru informovat prostřednictvím e-mailu. Zákonné právo k úkonům týkajícím se zpracování údajů, které nastalo před odvoláním z vaší strany, tím zůstane nedotčeno.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, si ponecháme, dokud si nevyžádáte jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich ponecháním, nebo pokud účel, za kterým byly tyto údaje získány, již pominul (např. pokud byl váš požadavek zpracován a dokončen). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uložení údajů – zůstávají nedotčena.


Elektronický zpravodaj

Pokud si přejete dostávat elektronický zpravodaj firmy STAR, potřebujeme, abyste nám poskytli svou e-mailovou adresu a údaje, pomocí kterých zjistíme, že jste skutečně majitelem poskytnuté e-mailové adresy a že se zasíláním tohoto zpravodaje souhlasíte. Žádné další údaje nejsou získávány. Tyto údaje použijeme výhradně za účelem zasílání požadovaných informací a nebudeme je sdílet s žádnou třetí stranou.

Tyto uvedené údaje jsou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu (Článek 6(1a) GDPR). Svůj souhlas s uložením těchto údajů, včetně e-mailové adresy zaznamenané za účelem zasílání zpravodaje, můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit se z odběru“ přímo ve zpravodaji. Zákonné právo k úkonům týkajícím se zpracování údajů, které nastalo před odvoláním z vaší strany, zůstane odvoláním souhlasu nedotčeno.

Údaje, které ukládáme za účelem zasílání zpravodaje, jsou u nás uloženy, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte. V případě odhlášení odběru jsou tyto údaje vymazány. Údaje, které ukládáme pro další účely (např. e-mailové adresy v členské zóně), tímto zůstávají nedotčeny.

Kontakt pro záležitosti týkající se osobních údajů:
info@star-group.net

Správce pro ochranu osobních údajů:
Christian Pfirrmann
STAR Deutschland GmbH
datenschutz@star-deutschland.net
+49 (0) 7031 217050


Právní upozornění

Veškerý obsah internetových stránek společnosti STAR je chráněn autorským právem. Ukládání a tisk samostatných stránek a/nebo jejich částí pro soukromé účely smí být prováděny pouze za předpokladu, že informace ohledně autorských práv nejsou odstraněny. Všechna majetková práva nadále náleží firmě STAR. Reprodukovat, kopírovat, přenášet nebo měnit obsah těchto stránek či jejich obsah spojovat s jakýmikoli jinými informacemi je zakázáno. Veškeré používání obsahu stránek pro veřejné nebo obchodní účely je bez předešlého souhlasu firmy STAR zakázáno.

Informace zveřejněné firmou STAR na internetových stránkách a jakékoli vyjádření jejích postojů mají pouze informační charakter a smí být použity pouze pro osobní účely. STAR neposkytuje žádné záruky, že obsah internetových stránek je správný, kompletní nebo aktuální. Zveřejněné informace mohou být kdykoli změněny bez předešlého upozornění. Neexistuje žádná povinnost odstranit ze stránek jakékoli informace, které již nejsou aktuální.

Informace zveřejňované společností STAR na internetu obsahují odkazy na obsah jiných poskytovatelů informací (např. prostřednictvím hypertextových odkazů). Za tento obsah nenese firma STAR žádnou odpovědnost. Společnost STAR pečlivě zkontrolovala obsah ve chvíli, kdy byl umístěn na internet, ale nemůže zajistit, zda dotyční poskytovatelé informací nezveřejňují nesprávný, nelegální nebo kriminální obsah například pozdější změnou obsahu nebo prostřednictvím dalších odkazů. Vzhledem k technické povaze a k fungování internetu nemůže společnost STAR poskytnout žádnou záruku týkající se úplnosti a správnosti informací poskytovaných prostřednictvím internetu společností STAR. V případě umístění odkazů na internetové stránky třetí strany (např. hypertextové odkazy nebo reklamní bannery), které jsou mimo dosah odpovědnosti společnosti STAR, nese odpovědnost za obsah stránek jejich provozovatel. STAR tímto výslovně prohlašuje, že ve chvíli umístění odkazu stránky, na které odkazuje, neobsahovaly žádný zjevně nelegální obsah. STAR nemůže žádným způsobem ovlivnit aktuální ani budoucí vzhled, obsah a/nebo autorství stránek, které jsou předmětem odkazu. STAR se proto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech stránek, které jsou předmětem odkazů umístěných na jejích stránkách, pokud se tento obsah změní poté, co byl odkaz na stránkách firmy STAR vytvořen. STAR dále prohlašuje, že nepovažuje obsah jakýchkoli stránek třetích stran, které mohou být předmětem odkazů umístěných na našich stránkách, za svůj.

Rádi bychom zdůraznili, že internet není bezpečné prostředí a data přenášená přes internet mohou být dostupná třetím neoprávněným stranám. STAR nenese odpovědnost za bezpečnost dat zasílaných přes internet.

Firma STAR nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat způsobenou používáním internetu. STAR výslovně varuje před riziky virů a hackerských útoků a doporučuje obstarat si aktuální verzi prohlížeče a nainstalovat a průběžně aktualizovat antivirový program.

V případě, že by některé ze zde uvedených tvrzení bylo zcela nebo částečně neplatné, nemá to žádný dopad na ostatní tvrzení.