Transit a TermStar

Na stiahnutie

Transit a TermStar

Na stiahnutie
Transit & TermStar

Transit stručne

Transit – Preklady a lokalizácie

Všetky typy súborov, všetky jazyky, všetky cieľové skupiny, vyššia kvalita, kratší termín publikácie – štandardné riešenie.

Prečítajte si viac

TermStar – Správa terminológie

Úplná konzistencia všetkých textov vo všetkých jazykoch, globálna firemná terminológia, zrozumiteľné funkcie a otvorená architektúra systému.

Prečítajte si viac

Sprievodca produktami Transit NXT / TermStar NXT

Prehľad variantov, podporované formáty súborov, voliteľné funkcie, licenčné modely a typy inštalácií

Nemecky   Anglicky

Sprievodca funkciami Transit NXT / TermStar NXT

Produktové varianty a porovnanie všetkých podporovaných funkcií

Nemecky   Anglicky

Stiahnuť Service Pack

Aktuálny Service Pack obsahuje aktualizácie pre Transit, TermStar a WebTransit a zahŕňa všetky aktualizácie predchádzajúcich servisných balíčkov. Na spustenie sťahovania musíte zadať heslo.

Stiahnuť

Produktová príručka

V tomto dokumente sa dozviete, ktoré produktové varianty a ktoré typy inštalácií spĺňajú vaše požiadavky. Ak chcete získať prehľad rôznych možností inštalácie programu Transit NXT, ste tu správne.

Nemecky   Anglicky

Samostatná inštalácia: Základná inštalácia

Transit / TermStar – Inštalácia a prvé spustenie

V tomto dokumente sa dozviete, ako prvý raz nainštalovať Transit / TermStar na svoj počítač, ako vytvoriť nového používateľa a akú používateľskú rolu zvoliť. Pokiaľ ste si zakúpili samostatnú verziu a chcete nainštalovať Transit / TermStar bez akéhokoľvek problému, ste tu správne.

Nemecky   Anglicky


Transit / TermStar – Aktivácia softvéru po inštalácii

V tomto dokumente sa dozviete, ako aktivovať programy Transit / TermStar po ich nainštalovaní. Pokiaľ ste si zakúpili samostatnú licenciu a chcete používať Transit / TermStar bez akéhokoľvek problému, ste tu správne.

Nemecky   Anglicky

Samostatná inštalácia: Zmena typu inštalácie / prenos aktivácie

Transit / TermStar – Aktualizácia licencie

V tomto dokumente sa dozviete, ako aktualizovať licenciu pre programy Transit / TermStar. Pokiaľ chcete rozšíriť rozsah funkcií programu Transit alebo predĺžiť časovo obmedzenú licenciu, ste tu správne.

Nemecky   Anglicky


Transit / TermStar – Záloha dát pre Transit / TermStar

V tomto dokumente sa dozviete, ako zálohovať všetky dáta programov Transit / TermStar. Ste na správnom mieste, pokiaľ sa chcete dozvedieť, ako sa chrániť v prípade pádu systému, alebo ako postupovať pri prenose dát programov Transit / TermStar na iný počítač.

Nemecky   Anglicky


Transit / TermStar – Prenos licencie a dát na nový počítač

V tomto dokumente sa dozviete, ako preniesť aktívnu licenciu a dáta z programov Transit / TermStar zo starého počítača na nový. Pokiaľ chcete používať samostatnú licenciu programov Transit / TermStar na novom počítači, ste tu správne.

Nemecky   Anglicky


Transit / TermStar – Zmena hardvéru / operačného systému vášho počítača

V tomto dokumente sa dozviete, ako zachovať aktívnu licenciu programov Transit / TermStar pri upgrade vášho počítača. Pokiaľ používate samostatnú licenciu pre Transit / TermStar a plánujete upgrade hardvéru vášho počítača alebo prechod na nový operačný systém, ste tu správne.

Nemecky   Anglicky

Sieťová inštalácia

Inštalácia host / klient

V tomto dokumente sa dozviete, ako nainštalovať Transit / TermStar na centrálny sieťový počítač a ako ho sprístupniť pre pracovné stanice. Pokiaľ ste si objednali serverovú licenciu a chcete vykonať inštaláciu host / klient, ste tu správne.

Dostupná na vyžiadanie na: transitstar-group.net


Inštalácia na terminálový server

V tomto dokumente sa dozviete, ako nainštalovať Transit / TermStar ako aplikáciu na terminálový server. Pokiaľ ste si objednali serverovú licenciu a chcete vykonať inštaláciu na terminálový server, ste tu správne.

Dostupná na vyžiadanie na: transitstar-group.net

Inštalácia na pozadí

Transit / TermStar – Inštalácia a nastavenie na pozadí

V tomto dokumente sa dozviete, ako nainštalovať Transit / TermStar pomocou parametrov príkazového riadka. Ak chcete nainštalovať a spravovať programy Transit / TermStar v režime príkazového riadka, ste tu správne.

Dostupná na vyžiadanie na: transitstar-group.net

Transit – Príručka používateľa

Vytváranie, zdieľanie, preklad, revízie a analýza prekladových projektov

Nemecky   Anglicky

Transit – Príručka na rýchle používanie

Pre prekladateľov: rýchly úvod, ako spracovať projekty v Transite

Nemecky   Anglicky

Transit – Tipy a triky pre všetky formáty súborov

Tipy a informácie týkajúce sa formátov súborov, ktoré možno prekladať pomocou programu Transit

Nemecky   Anglicky

Transit / TermStar – Referenčný sprievodca

Pokročilé používateľské funkcie

Nemecky   Anglicky

TermStar – Príručka používateľa

Správa databáz a slovníkov, editácia a používanie terminológie, vytváranie a zdieľanie terminologických projektov

Nemecky   Anglicky

Transit – Záruka kvality podľa J2450

Záruka kvality prekladu podľa metriky kvality prekladu J2450

Nemecky   Anglicky

TermStar – Import / export

Import a zlučovanie terminológie, export terminológie

Nemecky   Anglicky

TermStar – Priame sťahovanie zo systému WebTerm

Prístup k WebTermu priamo z programu TermStar, sťahovanie terminológie a aktualizácia lokálnych slovníkov

Nemecky   Anglicky

TermStar – Nepriame sťahovanie z WebTermu

Vytváranie slovníkov TermStar pomocou balíčkov terminológie stiahnutých z rozhrania WebTerm a ich nahrávanie prostredníctvom aktualizačných balíčkov

Nemecky   Anglicky

WebTransit

Aplikácie na sťahovanie prekladových balíčkov zo systému STAR CLM

WebTransit – Príručka používateľa

Práca na prekladových projektoch zo systému STAR CLM pomocou aplikácie WebTransit

Nemecky   Anglicky


WebTransit – Prehľad možností pripojenia

Stručný prehľad možností pripojenia

Nemecky   Anglicky


WebTransit – Rýchly návod – Režim jedného používateľa

Stručný úvod k nastaveniu a využívaniu pripojenia v režime jedného používateľa

Nemecky   Anglicky


WebTransit – Rýchly návod – Režim viacerých používateľov

Stručný úvod k nastaveniu a využívaniu pripojenia v režime viacerých používateľov

Nemecky   Anglicky


WebTransit – Rýchly návod – Režim agentúry

Stručný úvod k nastaveniu a využívaniu pripojenia v režime agentúry

Nemecky   Anglicky

STAR MT v aplikácii Transit

Strojový preklad pomocou STAR MT v projektoch Transitu

Transit – Informácie pre projektových manažérov

Používanie Transitu pre vytváranie projektov využívajúcich STAR MT

Nemecky   Anglicky


Transit – Informácie pre prekladateľov

Používanie návrhov strojového prekladu STAR MT v Transite

Nemecky   Anglicky

FMGate

Plug-in modul na zdieľanie dát medzi programami Adobe FrameMaker a Transit

Sprievodca „FMGate – Inštalácia a používanie“

Inštalácia plug-inu FMGate a zdieľanie dát s Transitom

Nemecky   Anglicky


Modul plug-in pre Adobe FrameMaker

Na inštaláciu budete potrebovať licenčné číslo Transitu.

Inštalácia

InDesign Gate

Plug-in na zdieľanie dát medzi programami Adobe InDesign a Transit

Sprievodca „InDesign Gate – Inštalácia a používanie“

Inštalácia plug-inu InDesign Gate a zdieľanie dát s Transitom

Nemecky   Anglicky


Plug-in pre Adobe InDesign (Windows)

Na inštaláciu budete potrebovať licenčné číslo Transitu podporujúce prácu so súbormi InDesign

CS 5   CS 5.5   CS 6   CC   CC 2014   CC 2015   CC 2017   CC 2018   CC 2019  

Plug-in pre Adobe InDesign (Mac)

Na inštaláciu budete potrebovať licenčné číslo Transitu podporujúce prácu so súbormi InDesign

CS 5   CS 5.5   CS 6   CC   CC 2014   CC 2015   CC 2017   CC 2018   CC 2019

XGate

Rozširujúce moduly na zdieľanie dát medzi programami QuarkXPress a Transit

Dokument „XGate – Inštalácia a používanie“

Inštalácia XGate a zdieľanie dát s Transitom

Nemecky   Anglicky


Rozširujúce moduly pre QuarkXPress (Windows, európska verzia)

Na inštaláciu budete potrebovať licenčné číslo Transitu podporujúce prácu so súbormi QuarkXPress

7 - 7.5   8.0   8.1 / 8.5   9 - 9.5

Rozširujúce moduly pre QuarkXPress (Mac, európska verzia)

Na inštaláciu budete potrebovať licenčné číslo Transitu podporujúce prácu so súbormi QuarkXPress

7 - 7.5   8.0   8.1 / 8.5   9 - 9.5

TermStar Gate

Rozhranie medzi Word / FrameMaker a slovníkmi TermStar

Dokument „TermStar Gate pre Word – Inštalácia a používanie“

Inštalácia TermStar Gate a jeho používanie v aplikácii Word

Nemecky   Anglicky


Doplnky pre Word

Dostupné zdarma

Inštalácia


Dokument „TermStar Gate pre FrameMaker – Inštalácia a používanie“

Inštalácia TermStar Gate a jeho používanie v aplikácii FrameMaker

Nemecky   Anglicky


FrameMaker

Na inštaláciu budete potrebovať licenčné číslo Transitu.

Inštalácia