Jordbruk

Jordbruk

Agrartechnik
Agrartechnik

Fröet till en hållbar verksamhet

Jordbrukssektorn bryter ny mark med teknik och kunskap: redskapen kommunicerar med datapooler och utbyter information om hur marken ser ut, hur stor den senaste skörden var, vilken gödsel som behövs och så vidare. Smarta uppkopplade enheter banar väg för ett jordbruk med bra balans mellan avkastning och miljöhänsyn.

Samtidigt finns det starka ekonomiska drivkrafter för att kunna utnyttja den odlingsbara marken snabbare och bättre till exempel i Afrika, BRIC-länderna och länder i Centralasien och Mellanöstern.

Bryta ny terminologimark

När innovativ teknik introduceras på nya marknader ger man sig samtidigt in på ny och jungfrulig mark ur språkhänseende och ny, specifik terminologi måste skapas på flera olika språk.

Det kräver smarta processer som gör det möjligt att samla och hantera terminologi lokalt. Samtidigt måste det gå att behålla kontrollen över kvalitet och godkännanden centralt.

En synkroniserad integrering av terminologidatabaser i redigerings-, översättnings- och kommunikationsprocesser garanterar konsekvens och leder till nöjda kunder.

» TermStar: Bringa klarhet

» Terminologihantering: Använd rätt begrepp för att undvika missförstånd

Översättning på löpande band

Med en flexibel översättningsprocess är det lätt att lägga till ytterligare språk. Synkrona översättningar via pivotspråk garanterar en kort tid till marknad.

Översättningsminnet i Transit fungerar i flera riktningar så att du alltid kan ändra dig om dina behov förändras. Till exempel kanske du behöver använda ett pivotspråk för vissa språkkombinationer idag men senare kommer du att kunna översätta direkt mellan de aktuella språken.

» Transit: Erövra nya marknader snabbare

» Översättning: Kommunikation utan språkbarriärer

Dra nytta av kollektiv intelligens från marknaderna

Det är de lokala experterna som har bäst koll på hur väl de tilltänkta mottagarna kommer att förstå din information.

Granskningar på plats i målspråkslandet är lätta att ordna och ökar kvaliteten på dina dokument samtidigt som produktsäkerheten ökar, utan en massa tidskrävande mejlande fram och tillbaka med frågor och svar och korrigeringar i efterhand.

» CLM WebEdit: Teamwork i realtid