Kmetijstvo

Kmetijstvo

Agrartechnik
Agrartechnik

Sejanje semen za trajnostni poslovni uspeh

Kmetijski sektor s tehnologijo in strokovnim znanjem osvaja nova področja: kmetijska mehanizacija komunicira s podatkovnimi zbirkami, da lahko izmenjuje informacije o stanju tal, rezultatih žetve, potrebah po gnojilih itd. za vsak kvadratni centimeter. Pametna povezljivost v kmetijstvu utira pot za uravnoteženje produktivnosti ob hkratni skrbi za naravo.

Obenem pa je v kmetijskem gospodarstvu pomembno tudi prizadevanje za hitrejšo in boljšo uporabo obdelovalnih površin – na območjih, kot so afriška celina, države BRIK ter države v Osrednji Aziji in na Bližnjem vzhodu.

Oranje terminološke ledine

Uvedba inovativnih tehnologij na novih ciljnih trgih je nov začetek tudi z jezikovne perspektive in zahteva uporabo posebne terminologije, ki jo je treba najprej ustvariti v številnih ciljnih jezikih.

To zahteva inteligentne procese, ki omogočajo lokalno zbiranje in upravljanje terminologije; hkrati pa mora biti omogočeno tudi vzdrževanje centraliziranega nadzora nad kakovostjo in odobritvijo.

Sočasna vključitev terminoloških podatkovnih baz v procese urejanja besedil, prevajanja in komunikacije zagotavlja dosledno rabo, kar vodi k večjemu zadovoljstvu strank.

» TermStar: ustvarite jasnost

» Upravljanje terminologije: uporabite pravi izraz in se tako izognite nesporazumom

Prevajanje prek premostitvenega jezika

Prilagodljivi prevajalski procesi omogočajo preprosto uvajanje novih jezikov: sočasno prevajanje prek premostitvenih jezikov zagotavlja hitrejšo objavo na trgu.

Večsmerni pomnilnik prevodov v Transitu pušča odprte možnosti za v prihodnje: tako bo na primer v prihodnje mogoče neposredno prevajati jezike, za prevajanje v katere je danes morda potreben premostitveni jezik.

» Transit: hitreje osvojite nove trge

» Prevajanje: komuniciranje brez jezikovnih preprek

Izkoristite kolektivno inteligenco z različnih trgov

Lokalni strokovnjaki najbolje vedo, kako dobro bo vaše informacije razumela ciljna publika.

Izvedba pregledov na lokalni ravni je preprosta in zagotavlja višjo kakovost vaše dokumentacije ter povečuje varnost vaših dokumentov brez zamudne izmenjave vprašanj in odgovorov ter vnašanja popravkov.

» CLM WebEdit: skupinsko delo v realnem času