GRIPS

Informationshantering

GRIPS

Informationshantering
GRIPSGRIPS
GRIPS

Informationsprodukter med stort värde för kunden

Att skapa teknikinformation blir en allt större utmaning: Produkterna blir hela tiden komplexare och finns i allt fler versioner, samtidigt som allt fler marknader behöver tillgodoses med material som ska publiceras i ett antal olika kanaler och format. Hur kan man utforma innehållet så att det klarar de här utmaningarna? Ett sätt är att använda mer metadata som skapas och underhålls parallellt med själva innehållet. Det kräver dock en omfattande arbetsinsats, det är lätt att något blir fel och resultatet bildar ingen framtidssäker utgångspunkt för digitalisering.

GRIPS (Global Real Time Information Processing Solution) är en språkövergripande informationsplattform som bygger på AI-baserade kunskapsdiagram. När du använder GRIPS samlas informationen in så att den kan analyseras digitalt och sedan återanvändas direkt, utan att det behövs några ytterligare metadata. Det innebär att du kan skapa intelligenta och praktiska informationsprodukter med viktiga fördelar för kunden – skräddarsydda för aktuella förhållanden och anpassade efter alla produktversioner, konfigurationer, marknader och kanaler.

GRIPS synkroniserar information med konstruktion, programvaruutveckling och tillverkning. Varje informationsenhet behöver bara skapas en gång på ett enda ställe och sedan är den automatiskt tillgänglig och exakt anpassad efter alla publikationer, medier, kommunikationskanaler och digitala processer. Detta är med andra ord ”digital kontinuitet” – en metod som minskar arbetsinsats och tidsåtgång vid insamling och eftersökning av data, minskar tid till marknad och eliminerar risken för kunskapsluckor vid konstruktiva förändringar.

GRIPS i korthet

Fördelar för tekniska skribenter

 • Snabbare informationsflöden och minskat behov av research och redigering: automatisk synkronisering med avdelningarna för utveckling / program / produktion / kundtjänst
 • Enkel hantering av produktvarianter: maximal återanvändbarhet på alla versionsnivåer (PI-klassificering), arv, filtrering och skribentminne
 • Möjlighet att slippa trista rutinuppgifter: delvis eller helt automatiserade processer för terminologi, översättning och publicering med arbetsflödesteknik från STAR
 • Framtidssäkert: AI och kompatibilitet med standarder som till exempel DITA, S1000D, iiRDS och COTI

Fördelar för kunder och slutanvändare

 • Snabbare åtkomst till relevant information: automatgenererade översikter över verktyg, material och tekniska data
 • Ökad produktivitet: instruktioner anpassade efter läsarens erfarenhet
 • Enkelhet och säkerhet i både drift och underhåll: arbetsprocesser som stämmer överens med produkten och konfigurationen, verktygs- och materiallistorna, data och schemaläggning
 • Effektivt, skalbart stöd för komplicerade arbetsprocesser med visuella och interaktiva medier som till exempel 3D-program, videor och animeringar, AR och VR

Fördelar för servicepersonal och kundtjänst

 • Ökad produktivitet och minskad felfrekvens för såväl nybörjare som erfarna. Individuell information som är anpassad efter erfarenhetsnivå och konfiguration
 • Snabbare felsökning: dynamiskt genererade, optimerade diagnosprocesser (”guidad diagnostik”)
 • Enklare schemaläggning och fakturering: integrerad hantering av arbetsvärde och tidsåtgång samt konfigurationsanpassad produktion av det material som krävs
 • Integrering i IT-miljön: kostnadseffektiv integrering av serviceinformation i befintliga system (t.ex. system för återförsäljaradministration)

Fördelar för digitalisering

 • Snabba, kostnadseffektiva digitaliseringsprocesser: maskinerna kan analysera hela innehållet i produktdokumentationen
 • Agilitet och flexibilitet: integrerad semantik ger stöd för interaktiva applikationer och kundorienterade tjänster
 • Optimerat underlag för maskininlärning och AI-projekt: informationsmodell som bygger på kunskapsdiagram
 • Expansion till ett nav för eftermarknadsinformation: webbtjänstgränssnitt och assistanstjänster med PRISMA som leveranssystern och GRIPS som skribentsystem