PRISMA for After Sales

Smart Content Services

PRISMA for After Sales

Smart Content Services
PRISMA für After Sales
PRISMA für After Sales

Smart Content Services för eftermarknad

Det råder ingen tvekan om att själva produkterna blir allt mer komplexa, men gäller det även användningen och de serviceprocesser som är knutna till produkterna? Tekniker måste ofta lägga mycket tid och kraft på att leta igenom handböcker, onlineportaler eller filer på laptoppen för att hitta rätt uppsättning instruktioner för installation, underhåll eller felsökning. När teknikern till slut har lyckats få tag på rätt instruktioner ställs han eller hon ofta inför andra problem: instruktionerna omfattar ett antal olika produktversioner, de är för detaljerade för någon med lång erfarenhet eller alldeles för vaga och kortfattade för den som är ny i yrket. Rutinuppgifter som att beräkna tidsåtgång, beställa reservdelar och skriva in redan utfört arbete, kontroller och justeringar måste alltid loggas och skickas vidare, och till slut måste ytterligare en servicehandbok uppdateras. Allt detta har stor inverkan på produktiviteten och hur de anställda inom eftermarknad trivs på jobbet.
PRISMA for After Sales underlättar och snabbar upp arbetsprocesserna kring komplexa produkter: PRISMA förser de anställda med exakt den information de behöver för att lösa den aktuella uppgiften utifrån deras erfarenhet och utbildningsnivå. Assistanstjänsterna ger stöd vid komplicerade arbetssteg medan smarta tjänster gör det möjligt att slippa rutinuppgifterna. Med andra ord ökar PRISMA produktiviteten och förbättrar samtidigt nöjdheten hos dem som arbetar inom eftermarknad. PRISMA bygger på artificiell intelligens (AI) och är därmed inte bara smart, utan också framtidssäkert. Produkt- och processinformation tillhandahålls oberoende av källsystemet i ett centralt informationsnav – i alla önskade media och format. Det innebär att PRISMA är den perfekta lösningen för dig som vill påskynda dina digitaliseringsprojekt och få hjälp under den sista sträckan på vägen mot heltäckande digitalisering.

PRISMA i korthet

AI@Work

Fördelar för användare och tekniker

 • Slipp ifrån frustrerande och tidsödande informationsletande: upp till 30 % högre produktivitet
 • Ett snabbare och bättre sätt att nå dina mål: en assistansnivå som utgår från personlig kompetensnivå – från nybörjare till specialist
 • Möjlighet att slippa rutinuppgifter: automatisering av återkommande uppgifter (till exempel beräkning av tid och kostnad för aktuell konfiguration)
 • Enkel insamling av data och feedback: registrering av mätvärden, loggar, observationer och återkoppling från fältet
 • Lätt att förstå och lära in: användarvänliga media och skalbart stöd med 3D-program, animeringar, AR, VR, röstassistans m.m.

Fördelar för servicechefer och kundtjänstansvariga

 • Attraktiva servicemodeller: låga servicekostnader och låg total ägandekostnad
 • Dynamisk underhållsplanering: skräddarsydd efter kundkrav, konfiguration, applikationsprofil och användning av produkten
 • Exakt, verifierbar servicehistorik: digitalt register över allt servicearbete, alla loggar, mätvärden, observationer och all återkoppling
 • Mervärde och ökad omsättning: ändamålsenliga och kostnadsbesparande digitala tjänster som tillför mervärde för slutkunderna
 • Möjlighet att slippa rutinuppgifter: automatisk beställning av reservdelar utifrån planerade verkstadsarbeten
 • Snabb introduktionsutbildning av nyanställda: anpassade steg för steg-instruktioner med fjärrsupport som tillval

Fördelar för diagnostik, garanti och goodwill

 • Snabb och smidig felsökning: adaptiv diagnostik baserad på förekomstfrekvens
 • Ett snabbare och bättre sätt att nå dina mål: dynamiska felsökningsprocesser för nybörjare medan endast det allra viktigaste visas för expertanvändare
 • Förenklade och optimerade processer: inbäddning i diagnosprocesser och integrering med testare och tillståndsövervakning
 • Snabba beslut: digitala bevis på genomfört underhåll utan tidskrävande förklaringar
 • Låga garanti- och goodwillkostnader: konfigurationsanpassad beräkning och registrering av tidsåtgång och materialkostnader istället för beräkningar baserade på sämsta tänkbara scenario

Fördelar för IT och digitalisering

 • Centralt nav för all eftermarknadsinformation: digital informationstvilling med uppgifter om alla produkter uppdateras kontinuerligt och anpassas efter varje konfiguration
 • Enkla digitaliseringsprojekt för eftermarknad och IOT: serviceorienterat gränssnitt för tolkningsbar produkt- / processinformation och smarta innehållstjänster
 • Framtidssäkring och investeringsskydd: AI-baserade, praktiskt testade informationsmodeller med maskintolkningsbar ”white box-information”
 • Efterlevnad och datasäkerhet: spårbarhet, dynamisk innehållsbearbetning, granulär datalagring, möjlighet att hämta upp data när som helst och säkert service-API