GRIPS

Správa informácií

GRIPS

Správa informácií
GRIPSGRIPS
GRIPS

Informačné produkty s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka

Príprava technického obsahu je stále náročnejšia: produkty sú stále zložitejšie, varianty pribúdajú a súčasne narastá dopyt na nových trhoch a prostredníctvom nových médií. Ako týmto novým výzvam prispôsobiť obsah? Jedným z možných riešení je využívanie stále väčšieho množstva metadát, ktoré sa budú ukladať a uchovávať spoločne s obsahom. Toto riešenie je však veľmi prácne, prináša chyby a do budúcna neposkytuje dostatočnú záruku kvality pre digitalizáciu.

GRIPS (Global Real Time Information Processing Solution) je viacjazyčná jazyková platforma využívajúca diagramy znalostí umelej inteligencie (AI). V systéme GRIPS sa informácie ukladajú tak, aby sa mohli digitálne spracovať a následne opätovne a okamžite využiť bez nutnosti používania metadát. Vďaka tomu môžete generovať inteligentné a prakticky orientované informačné produkty, ktoré prinášajú zákazníkovi mnoho významných výhod, sú vytvorené na mieru danému prostrediu a okolnostiam a prispôsobia sa všetkým produktovým variantom, konfiguráciám, trhom i predajným kanálom.

GRIPS synchronizuje informácie s vývojom technológií, softvéru i s výrobou: každú informáciu stačí zaznamenať len raz, aby bola automaticky dostupná a presne konfigurovaná pre všetky publikácie, médiá, komunikačné kanály a digitálne procesy. Tento princíp sa nazýva „digitálna konzistencia“. V praxi uľahčuje vyhľadávanie a zber dát, a skracuje tak čas nutný na uvedenie produktu do prevádzky, znižuje náklady na zber informácií, a navyše pokrýva informačné rozdiely v prípade akýchkoľvek zmien.

GRIPS stručne

Výhody pre technické písanie

 • Rýchlejší tok informácií s menej náročným vyhľadávaním a editáciou: automatická synchronizácia vývoja technológií, softvéru / výroby / zákazníckeho servisu.
 • Jednoduchá správa produktových variantov: maximálna opätovná využiteľnosť vďaka štruktúre variantov (klasifikácia produktových informácií), možnosti opätovného využitia opakujúcich sa textových úsekov, filtrovania a autorskej pamäte.
 • Úľava od jednotvárnych rutinných úkonov: čiastočne aj plne automatizované procesy pre správu terminológie, prekladov a publikačných procesov prostredníctvom technológií STAR.
 • Riešenie budúcnosti: umelá inteligencia a kompatibilita so štandardmi typu DITA, S1000D, iiRDS, COTI atď.

Výhody pre koncových zákazníkov / používateľov

 • Rýchlejší prístup k relevantným informáciám: automaticky vytvorené náhľady pre nástroje, materiály a technické dáta.
 • Vyššia produktivita: inštrukcie cielené na konkrétneho používateľa
 • Jednoduchá a bezpečná prevádzka a údržba: pracovné procesy zodpovedajúce produktu a jeho konfigurácii, zoznamu náradia a materiálu, dátam a harmonogramu.
 • Efektívna a flexibilná podpora náročných pracovných procesov: vizuálne a interaktívne médiá zahŕňajúce 3D aplikácie, videá a animácie, rozšírenú / virtuálnu realitu.

Výhody pre servisné tímy / zákaznícky servis

 • Vyššia produktivita a nižšia chybovosť začiatočníkov i profesionálov: konkrétne informácie sú cielené podľa miery skúseností a konfigurácie.
 • Rýchlejšie riešenia problémov: dynamicky generované optimalizované diagnostické postupy („riadená diagnostika“).
 • Jednoduchšie plánovanie a fakturácia: integrované pracovné procesy / riadenie a časová koordinácia, vhodne konfigurovaný výstup požadovaných materiálov.
 • Integrácia do súčasného IT prostredia: cenovo priaznivá integrácia servisných informácií do súčasných systémov (napr. systémov riadenia predajcov).

Výhody digitalizácie

 • Cenovo výhodné, rýchle projekty digitalizácie: obsah produktovej dokumentácie možno plne strojovo analyzovať.
 • Rýchlosť a flexibilita: integrovaná sémantika na podporu interaktívnych aplikácií a služieb orientovaných na zákazníka.
 • Optimalizovaná databáza pre učenie strojov a umelú inteligenciu: informačný model vychádzajúci zo znalostných diagramov.
 • Rozšírenie pre centrá servisných informácií: webové rozhranie pre servisné a asistenčné služby so systémom PRISMA ako dodávateľským systémom a systémom GRIPS pre vytváranie obsahu.