GRIPS

Správa informací

GRIPS

Správa informací
GRIPSGRIPS
GRIPS

Informační produkty s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka

Příprava technického obsahu je čím dál náročnější: produkty jsou stále složitější, varianty přibývají a současně vzrůstá poptávka na nových trzích a prostřednictvím nových médií. Jak těmto novým výzvám přizpůsobit obsah? Jedním z možných řešení je využívání stále většího množství metadat, která budou ukládána a uchovávána společně s obsahem. Toto řešení je však velmi pracné, přináší chyby a do budoucna neposkytuje dostatečnou záruku kvality pro digitalizaci.

GRIPS (Global Real Time Information Processing Solution) je vícejazyčná jazyková platforma využívající diagramy znalostí umělé inteligence (AI). V systému GRIPS se informace ukládají tak, aby mohly být digitálně zpracovány a následně opětovně a okamžitě využity bez nutnosti používání metadat. Díky tomu můžete generovat inteligentní a prakticky orientované informační produkty, které přinášejí zákazníkovi mnoho významných výhod, jsou vytvořeny na míru danému prostředí a okolnostem a přizpůsobí se všem produktovým variantám, konfiguracím, trhům i prodejním kanálům.

GRIPS synchronizuje informace s vývojem technologií, softwaru i s výrobou: každou informaci stačí zaznamenat pouze jednou, aby byla automaticky dostupná a přesně konfigurována pro všechny publikace, média, komunikační kanály a digitální procesy. Tento princip se nazývá „digitální konzistence“. V praxi usnadňuje vyhledávání a sběr dat, a tím zkracuje dobu nutnou pro uvedení produktu do provozu, snižuje náklady na sběr informací, a navíc pokrývá informační rozdíly v případě jakýchkoliv změn.

GRIPS stručně

Výhody pro technické psaní

 • Rychlejší tok informací s méně náročným vyhledáváním a editací: automatická synchronizace vývoje technologií, softwaru / výroby / zákaznického servisu
 • Jednoduchá správa produktových variant: maximální opětovná využitelnost díky struktuře variant (klasifikace produktových informací), možnosti opětovného využití opakujících se textových úseků, filtrování a autorské paměti
 • Úleva od jednotvárných rutinních úkonů: částečně i plně automatizované procesy pro správu terminologie, překladů a publikačních procesů prostřednictvím technologií STAR
 • Řešení budoucnosti: umělá inteligence a kompatibilita se standardy typu DITA, S1000D, iiRDS, COTI atd.

Výhody pro koncové zákazníky / uživatele

 • Rychlejší přístup k relevantním informacím: automaticky vytvořené náhledy pro nástroje, materiály a technická data
 • Vyšší produktivita: instrukce cílené na konkrétního uživatele
 • Snadný a bezpečný provoz a údržba: pracovní procesy odpovídající produktu a jeho konfiguraci, seznamu nářadí a materiálu, datům a harmonogramu
 • Efektivní a flexibilní podpora náročných pracovních procesů: vizuální a interaktivní média zahrnující 3D aplikace, videa a animace, rozšířenou / virtuální realitu

Výhody pro servisní týmy / zákaznický servis

 • Vyšší produktivita a nižší chybovost u začátečníků i profesionálů: konkrétní informace jsou cíleny dle míry zkušeností a konfigurace
 • Rychlejší řešení problémů: dynamicky generované optimalizované diagnostické postupy („řízená diagnostika“)
 • Jednodušší plánování a fakturace: integrované pracovní procesy / řízení a časová koordinace, vhodně konfigurovaný výstup požadovaných materiálů
 • Integrace do stávajícího IT prostředí: cenově příznivá integrace servisních informací do stávajících systémů (např. systémů řízení prodejců)

Výhody digitalizace

 • Cenově výhodné, rychlé projekty digitalizace: obsah produktové dokumentace lze plně strojově analyzovat
 • Rychlost a flexibilita: integrovaná sémantika pro podporu interaktivních aplikací a služeb orientovaných na zákazníka
 • Optimalizovaná databáze pro učení strojů a umělou inteligenci: informační model vycházející ze znalostních diagramů
 • Rozšíření pro centra servisních informací: webové rozhraní pro servisní a asistenční služby se systémem PRISMA jako dodavatelským systémem a systémem GRIPS pro vytváření obsahu