PRISMA pre popredajné služby

Inteligentná správa obsahu

PRISMA pre popredajné služby

Inteligentná správa obsahu
PRISMA für After Sales
PRISMA für After Sales

Inteligentná správa obsahu pre popredajný servis

Zložitosť produktov sa neustále zvyšuje, o tom už nie sú pochybnosti, ale dá sa to isté povedať o ich prevádzke a príslušných servisných úkonoch? Pri hľadaní správnych inštrukcií pre svoje zostavy, údržbu alebo diagnostiku musia technickí pracovníci zložito hľadať v manuáloch, na online portáloch, v súboroch na svojich počítačoch. Aj po úspešnom nájdení tieto inštrukcie stále zahŕňajú množstvo rôznych produktových variantov a príliš mnoho detailov aj pre tých najskúsenejších technikov, nieto pre neskúsených používateľov. Neustále je nutné zaznamenávať a nahrávať rutinné úkony, ako napríklad výpočty časových dotácií, objednávky náhradných dielov a záznamy o vykonaných prácach, prehliadkach, konfiguráciách atď. Z času na čas je vždy potrebné aktualizovať niektorú zo servisných príručiek. To všetko má výrazný dopad na produktivitu a spokojnosť zamestnancov v popredajných servisoch.
PRISMA pre popredajný servis uľahčuje a zrýchľuje pracovné procesy týkajúce sa zložitých produktov: PRISMA zamestnancom poskytuje presné a cielene vybrané informácie, ktoré potrebujú pre svoju činnosť a profesijnú úroveň. Asistenčný servis vám zaistí podporu pre náročné pracovné úkony, zatiaľ čo inteligentné služby vám uľavia od každodenných rutinných úkonov. Systém PRISMA tak zvyšuje produktivitu a spokojnosť zamestnancov popredajného servisu. PRISMA využíva umelú inteligenciu (AI), a ide tak nielen o inteligentnú, ale aj o progresívnu službu budúcnosti. Produktové a procesné informácie sa poskytujú nezávisle od zdrojového centrálneho informačného systému, vo všetkých formátoch a prostredníctvom všetkých rôznych médií. Výsledkom je systém PRISMA, dokonalé riešenie pre zrýchlenie vašich projektov digitalizácie, ktoré vám zaistí poslednú fázu prechodu ku kompletnej digitalizácii.

PRISMA stručne

AI@Work

Výhody pre používateľov / technických pracovníkov

 • Skoncujte s prácnym vyhľadávaním informácií: zvýšte svoju produktivitu až o 30 %.
 • Rýchlejší a lepší spôsob dosiahnutia vášho cieľa: individuálna úroveň asistencie podľa odbornosti – od začiatočníka až po špecialistu.
 • Úľava od rutinných úkonov: automatizácia opakujúcich sa úkonov (výpočet času / ceny podľa konfigurácie atď.).
 • Zber dát a spätnej väzby bez námahy: záznam nameraných hodnôt, záznamov, pripomienok a spätnej väzby z terénu.
 • Jednoduché porozumenie a učenie: používateľsky prívetivé médiá a flexibilná podpora pomocou 3D aplikácií, animácií, rozšírenej reality, virtuálnej reality, hlasovej asistencie atď.

Výhody pre manažérov servisných tímov / zákazníckeho servisu

 • Atraktívne servisné modely: nízke servisné náklady a celkové náklady vlastníctva.
 • Dynamické plánovanie údržby: podľa požiadaviek zákazníkov, konfigurácie, profilu aplikácie a používania produktu.
 • Presná, dohľadateľná servisná história: digitálne záznamy o všetkých servisných prácach, vykonaných úkonoch, nameraných hodnotách, pripomienkach a spätnej väzbe.
 • Pridaná hodnota a vyšší zisk: cielené, výhodné a úsporné digitálne služby pre koncových zákazníkov.
 • Úľava od rutinných úkonov: automatické objednávanie náhradných dielov podľa plánu dielne.
 • Rýchle úvodné zaškolenie nových zamestnancov: cielená asistencia krok za krokom s možnosťou vzdialenej podpory.

Výhody pre diagnostiku, záruky a hodnotu spoločnosti

 • Rýchle a jednoduché riešenie problémov: adaptívna diagnostika podľa frekvencie výskytu.
 • Rýchlejší a lepší spôsob dosiahnutia vášho cieľa: dynamicky riadené procesy riešení problémov pre začiatočníkov; zobrazenie základných informácií pre špecialistov.
 • Jednoduché a optimalizované procesy: integrácia diagnostických procesov s testovaním a monitoringom stavov.
 • Rýchle rozhodovanie: digitálne doklady o vykonaní údržby šetria váš čas a sú úplne prehľadné.
 • Nízke náklady na záruky a uchovanie hodnoty spoločnosti: presnejší výpočet a evidencia časových a hmotných investícií namiesto automatického počítania s najhorším scenárom.

Výhody pre IT / digitalizáciu

 • Centrálna platforma pre servisné informácie: digitálne informácie ku všetkým produktom, ktoré sa priebežne aktualizujú a vyberajú podľa konkrétnej konfigurácie.
 • Jednoduché projekty digitalizácie pre servisné služby a internet vecí: rozhranie orientované na služby pre interpretovateľné informácie týkajúce sa produktov / procesov a inteligentnú správu obsahu.
 • Progresívny a moderný systém a ochrana vašich investícií: prakticky testované informačné modely využívajúce umelú inteligenciu so strojovo interpretovateľnými dátami podľa princípu „white box“.
 • Zaistenie súladu s predpismi a bezpečnosť dát: dohľadateľnosť, dynamické spracovanie obsahu, granulárny dátový systém, možnosť kedykoľvek vykonať obnovu dát, zabezpečené API rozhranie.