CLM WebEdit

Webbaserad översättning och granskning

CLM WebEdit

Webbaserad översättning och granskning
CLM WebEdit
CLM WebEdit

Teamwork i realtid

CLM WebEdit gör det enkelt för användare att arbeta online och lokalt. Det ger de rätta förutsättningarna för effektivt teamwork eftersom alla inblandade snabbt kommer in i arbetsrutiner och system och arbetsresultatet blir tillgängligt direkt för alla behöriga användare.

CLM WebEdit har stöd för två arbetsscenarier: översättning och granskning. Användargränssnitten är perfekt anpassade för de krav arbetet ställer.

Kort om fördelarna

 • Åtkomst över hela världen via webbläsare eller företagets intranät – ingen lokal installation behövs
 • Teamwork på segmentnivå
 • Omfattande spårning, komplett segmenthistorik och total transparens i Transit
 • Flexibel konfigurering av rättigheter och funktioner
 • Kort tid till marknad tack vare snabba översättningsprocesser
 • Snabb inkludering av experter från alla specialområden och målgrupper
 • Flexibla licensmodeller (on-site, flytande, IaaS och SaaS)
 • Världsomspännande supportorganisation (första, andra och tredje nivån)

För översättarna

 • Komplett kontext med synkroniserade PDF:er med sidlayout
 • Funktioner för praktisk online-redigering
 • Synkroniserad terminologi från projektordlistor
 • Översättningsförslag från översättningsminne och maskinöversättning
 • Enkel åtkomst och snabb redigering av småprojekt
 • Individuellt konfigurerbara vyer

För granskarna

 • Kontrollera och godkänn översättningar i en okomplicerad process
 • Praktiska funktioner för online-redigering, inklusive sök och ersätt
 • Segmentspecifika kommentarsfunktioner för korrekturläsare och projektledare
 • Dokumenterad segmenthistorik med jämförelse mellan olika omarbetningar