CLM WebEdit

Online správa prekladov a revízií

CLM WebEdit

Online správa prekladov a revízií
CLM WebEdit
CLM WebEdit

Tímová práca v reálnom čase

CLM WebEdit podporuje online prácu na diaľku. Poskytuje funkčné zázemie pre tímovú prácu: všetci účastníci procesu môžu byť rýchlo zapojení do pracovného procesu a do systému. Pracovné výsledky sú okamžite dostupné oprávneným používateľom.

CLM WebEdit podporuje dva pracovné scenáre: preklad a revízie. Používateľské rozhranie sa presne prispôsobí konkrétnym požiadavkám.

Stručný prehľad výhod

 • prístup odkiaľkoľvek pomocou webového prehliadača bez nutnosti inštalácie aplikácie na lokálny počítač
 • tímová práca na úrovni jednotlivých segmentov
 • zrozumiteľné záznamy, kompletná história úprav segmentu, plne transparentný prehľad v aplikácii Transit
 • flexibilné nastavenie oprávnenia a funkcií
 • rýchlo dostupné trhy vďaka svižnému prekladovému procesu
 • rýchla integrácia expertov všetkých špecializácií a cieľových trhov
 • flexibilné licenčné modely (lokálne licencie, plávajúce licencie, IaaS, SaaS)
 • celosvetová sieť podpory (prvej, druhej i tretej úrovne)

Pre prekladateľov

 • úplný kontext vďaka synchronizovanému PDF náhľadu
 • praktické funkcie pre online úpravy
 • synchronizovaná terminológia zo slovníkov projektu
 • návrhy prekladov z prekladovej pamäte aj zo strojového prekladu
 • jednoduchý prístup a rýchla editácia menších projektov
 • individuálne nastaviteľné zobrazenia

Pre korektorov

 • priamy proces kontroly a validácie prekladov
 • praktické funkcie pre online editáciu vrátane funkcie Nájsť / Nahradiť
 • možnosť vkladania komentárov k segmentu pre korektorov a projektových manažérov
 • história segmentov dokumentu s porovnaním všetkých revíznych stavov