Transit

Översättning och lokalisering

Transit

Översättning och lokalisering
TransitTransit
Transit

Erövra nya marknader snabbare

Att använda översättningsverktyg är nödvändigt för en konkurrenskraftig översättningsprocess. Befintliga, godkända översättningar används i nya översättningar och efterföljande projekt. Därmed kan översättaren fokusera på sådant som verkligen är nytt, översättningsverktyget gör resten av arbetet. Det minskar både tidsåtgång och kostnad, samtidigt som översättningen blir bättre och mer konsekvent.

Transit har funnits på marknaden i över 30 år och har hela tiden legat steget före aktuella trender inom översättning. Med kraftfulla funktioner, användarorienterad support, en ambitiös utvecklingsplan och potential för förbättringar baserat på feedback från Transits användargrupper ser vi till att vårt översättningsverktyg behåller ledarpositionen även i framtiden.

Transit i korthet

Kort om fördelarna

 • Lägre kostnader och minskad tidsåtgång för översättning och lokalisering
 • Snabbare avkastning på investeringen
 • En arbetsplattform för alla översättnings- och lokaliseringsuppdrag i alla format och på alla språk
 • Behåll kontrollen över resultaten från översättnings- och terminologiarbeten
 • Stöd för standarder och utbytesformat (t.ex. projektpaket från SDL Trados, SDL WorldServer och MemoQ, XLIFF m.fl.)
 • Flexibla licensmodeller (on-site, flytande, tidsbegränsad, IaaS och SaaS)
 • Världsomspännande supportorganisation (första, andra och tredje nivån)

För projektledarna

 • Flexibelt översättningsverktyg (flera format, flera språk, flera riktningar)
 • Terminologi och översättning i samma projekt
 • Detaljerade granskningsalternativ och utförliga kvalitetsrapporter, segmentspecifik spårning av ändringar
 • Effektivitet genom mallstyrda batchprocesser, föröversättning i flera steg och integrerade MT-gränssnitt

För översättarna

 • Hög översättningskvalitet eftersom kontext och terminologi alltid finns tillgängligt
 • Morfologiskt stöd på över 80 språk och språkvarianter
 • Intuitiv tagghantering tack vare smarta markup-metoder
 • Dubbel konkordanssökning på både käll- och målspråk
 • Synkroniserade layoutförhandsgranskningar för alla projekttyper
 • Översättningsförslag från översättningsminne och MT i samma verktyg

För granskarna

 • Effektiv QA tack vare ett granskningsläge med många alternativ
 • Enkelt informationsutbyte tack vare kommentarsfunktion för varje segment
 • Snabba korrigeringar genom en synkroniserad felöversikt
 • Komplett segmenthistorik inklusive alla ändringar