Transit

Preklad a lokalizácia

Transit

Preklad a lokalizácia
TransitTransit
Transit

Rýchlejšie dobývanie nových trhov

Využívanie technológií prekladovej pamäte je nevyhnutnou súčasťou konkurencieschopných prekladových procesov. Existujúce a overené preložené časti sa využívajú pre nové prekladové a príbuzné projekty. Prekladateľ sa môže plne sústrediť na to, čo je úplne nové. Zvyšnú prácu obstará systém. Možno tým dosiahnuť zníženie tak časovej, ako aj finančnej investície a súčasne zvýšiť kvalitu a jednotnosť textu v cieľovom jazyku.

Transit má svoje stabilné miesto na trhu už 30 rokov a trvalo si drží náskok pred aktuálnymi trendmi v oblasti prekladu a pozíciu jednotky vo svojej produktovej kategórii. Vďaka výkonným funkciám, podpore orientovanej na zákazníka, ambicióznemu plánu rozvoja a potenciálu rozvoja získavaného priamo z používateľských skupín Transit vám garantujeme, že si aj naďalej zachováme vedúcu pozíciu na trhu.

Transit stručne

Stručný prehľad výhod

 • nižšie náklady a menšia časová náročnosť na preklady a lokalizáciu
 • rýchlejšia návratnosť investície
 • pracovná platforma pre všetky projekty v oblasti prekladu a lokalizácie vo všetkých formátoch a vo všetkých jazykoch
 • zaistenie kontroly nad výsledkami prekladu a práce s terminológiou
 • podpora štandardných a výmenných formátov (napr. pre projektové balíčky z SDL Trados, SDL WorldServer a MemoQ, XLIFF atď.)
 • flexibilné licenčné modely (lokálne licencie, plávajúce licencie, časovo obmedzená licencia, IaaS, SaaS)
 • celosvetová sieť podpory (prvej, druhej i tretej úrovne)

Pre projektových manažérov

 • flexibilná prekladová pamäť (viacformátová, viacjazyčná, obojsmerná)
 • správa terminológie i prekladu v rámci jedného projektu
 • podrobné a rozsiahle kontroly kvality, záznamy o histórii úprav segmentov
 • efektívna správa vďaka možnosti využívania projektových šablón, viacúrovňový predpreklad a integrované MT rozhranie pre prípadné použitie strojového prekladu

Pre prekladateľov

 • vysoká úroveň kvality prekladu vďaka neustále dostupnému kontextu a terminológii
 • morfologická podpora pre viac než 80 jazykov a jazykových variantov
 • intuitívna práca s formátovacími znakmi vďaka inteligentnému systému markupov
 • duálne konkordantné vyhľadávanie tak vo východiskovom, ako aj v cieľovom jazyku
 • synchronizované náhľady pre všetky typy projektov
 • návrhy prekladov z prekladovej pamäte a systému strojového prekladu v rovnakom editore

Pre korektorov

 • efektívny systém kontroly kvality v režime revízií so širokými možnosťami pre korektorov
 • jednoduchá výmena informácií vďaka funkcii vkladania komentárov k určitému segmentu
 • rýchla korektúra vďaka jednoduchému zobrazeniu chýb v náhľade navigačnej lišty
 • plne dohľadateľná história zmien segmentu