Transit

Překlad a lokalizace

Transit

Překlad a lokalizace
TransitTransit
Transit

Rychlejší dobývání nových trhů

Využívání technologií překladové paměti je nezbytnou součástí konkurenceschopných překladových procesů. Stávající a ověřené přeložené části jsou využívány pro nové překladové a příbuzné projekty. Překladatel se může plně soustředit na to, co je zcela nové. Zbývající práci obstará systém. Tím lze dosáhnout snížení jak časové, tak finanční investice a současně zvýšit kvalitu a jednotnost textu v cílovém jazyce.

Transit má své stabilní místo na trhu již 30 let a trvale si drží náskok před aktuálními trendy v oblasti překladu a pozici jedničky ve své produktové kategorii. Díky výkonným funkcím, na zákazníka orientované podpoře, ambicióznímu plánu rozvoje a potenciálu rozvoje získávaného přímo z uživatelských skupin Transit vám garantujeme, že si i nadále zachováme vůdčí pozici na trhu.

Transit stručně

Stručný přehled výhod

 • nižší náklady a menší časová náročnost na překlady a lokalizaci
 • rychlejší návratnost investice
 • pracovní platforma pro veškeré projekty v oblasti překladu a lokalizace ve všech formátech a ve všech jazycích
 • zajištění kontroly nad výsledky překladu a práce s terminologií
 • podpora standardních a výměnných formátů (např. pro projektové balíčky z SDL Trados, SDL WorldServer a MemoQ, XLIFF atd.)
 • flexibilní licenční modely (lokální licence, plovoucí licence, časově omezená licence, IaaS, SaaS)
 • celosvětová síť podpory (první, druhé i třetí úrovně)

Pro projektové manažery

 • flexibilní překladová paměť (víceformátová, vícejazyčná, obousměrná)
 • správa terminologie i překladu v rámci jednoho projektu
 • podrobné a rozsáhlé kontroly kvality, záznamy o historii úprav segmentů
 • efektivní správa díky možnosti využívání projektových šablon, víceúrovňový předpřeklad a integrované MT rozhraní pro případné použití strojového překladu

Pro překladatele

 • vysoká úroveň kvality překladu díky neustále dostupnému kontextu a terminologii
 • morfologická podpora pro více než 80 jazyků a jazykových variant
 • intuitivní práce s formátovacími znaky díky chytrému systému markupů
 • duální konkordantní vyhledávání jak ve výchozím, tak v cílovém jazyce
 • synchronizované náhledy pro všechny typy projektů
 • návrhy překladů z překladové paměti a systému strojového překladu ve stejném editoru

Pro korektory

 • efektivní systém kontroly kvality v režimu revizí s širokými možnostmi pro korektory
 • snadná výměna informací díky funkci vkládání komentářů k určitému segmentu
 • rychlá korektura díky jednoduchému zobrazení chyb v náhledu navigační lišty
 • plně dohledatelná historie změn segmentu