Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Agrartechnik
Agrartechnik

Zasievame základy trvalo udržateľného podnikania

Vďaka technológiám a odborným znalostiam zdoláva poľnohospodársky sektor nové méty. Poľnohospodárske stroje komunikujú s centrálnymi databázami a pre každý štvorcový centimeter odosielajú informácie o podmienkach pôdy, výsledkoch zberu, potrebách hnojenia atď. Inteligentná konektivita si razí svoju cestu aj na farmy a pomáha vybalancovať produktivitu a trvalo udržateľný prístup k prírode.

Súčasne v poľnohospodárstve panuje výrazný tlak na rýchlejšiu a lepšiu exploráciu ornej pôdy v oblastiach, ako je africký kontinent, krajiny BRICS, Stredná Ázia a Stredný východ.

Spätná väzba priamo z poľa

Na zaistenie efektívneho hospodárenia je nutné získať enormný počet informácií zo senzorov, a tieto dáta navyše presne lokalizovať pomocou GPS súradníc.

Aby sa tieto informácie mohli okamžite a priamo spracovať, dáta sa vyhodnocujú plne automaticky a výsledné hodnoty strojov sa reprodukujú v reálnom čase.

» GRIPS: Informačné produkty s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka

» Optimalizácia informačných procesov: Najrýchlejší spôsob dosiahnutia vášho cieľa

Vstup na terminologicky nové územia

Zavádzanie inovatívnych technológií na nových trhoch predstavuje tiež nové jazykové výzvy a perspektívy, vyžaduje používanie špecializovanej terminológie, ktorú je nutné vytvoriť v com rade rôznych cieľových jazykov hneď v úvodnej fáze projektu.

Problém ako stvorený pre inteligentné procesy, ktoré umožnia spísať a spravovať terminológiu lokálne. Súčasne musí byť tiež možné zachovať kontrolu nad kvalitou a zaistiť centrálne schvaľovanie.

Jednotné používanie terminológie, ktoré vedie k vyššej spokojnosti zákazníka, dokáže zaistiť len synchronizované vytváranie terminologických databáz už v priebehu fáz redakcie, prekladu a publikácie.

» TermStar: Vytvárajte jasné pojmy

» Správa terminológie: Správny termín – žiadne nedorozumenie

Prekladajte ako na bežiacom páse

Vďaka flexibilným prekladateľským procesom je pridávanie nových jazykov do zabehnutého procesu jednoduché: synchronizované preklady prostredníctvom pomocného (pivotného) jazyka sú zárukou rýchleho zavedenia produktov na nové trhy.

Mnohojazyčná prekladová pamäť programu Transit vám otvára nové možnosti do budúcna: napríklad určité jazykové kombinácie, pri ktorých môže byť dnes nutné pracovať cez pomocný jazyk, sa môžu už zajtra prekladať priamo.

» Transit: Rýchlejšie dobývanie nových trhov

» Preklady: Komunikujte bez jazykových bariér

Využívajte kolektívnu inteligenciu trhov

Miestni odborníci vedia najlepšie, ako budú vaše informácie chápané cieľovými používateľmi.

Revízie priamo v cieľovej krajine sú jednoducho realizovateľné, zvyšujú kvalitu vašich dokumentov a súčasne prispievajú k bezpečnosti produktu bez časovo náročných procesov preposielania otázok, odpovedí a korektúr.

» CLM WebEdit: Tímová práca v reálnom čase