TermStar

Správa terminológie

TermStar

Správa terminológie
TermStarTermStar
TermStar

Vytvárajte jasné pojmy

Jasné a jednotné názvoslovie napomôže čitateľovi porozumieť textu a vedie k úspešnej produktovej komunikácii. Jednoduchšia práca pre autorov aj pre prekladateľov súčasne. Správa terminológie prináša množstvo výhod: vďaka tomuto základu môžete vytvárať správne vety pomocou správne zvolených slov – tak vo východiskovom, ako aj v cieľovom jazyku.

TermStar, úspešný systém na správu terminológie, predstavuje pracovné prostredie prepájajúce všetkých účastníkov a poskytuje optimálnu podporu všetkým používateľom: od skúsených jazykových špecialistov až po príležitostných používateľov.

Stručný prehľad výhod

 • jasná globálna komunikácia vďaka jednotnej firemnej terminológii
 • celopodniková terminologická databáza
 • mnoho rozhraní pre export, prenos a využívanie terminológie
 • flexibilná integrácia do firemných terminologických procesov
 • podpora ontologických systémov (tripletov RDF) pre strojový preklad a aplikácie AI (napr. hlasová asistencia, NLG, NLU)
 • flexibilné licenčné modely (lokálne licencie, plávajúce licencie, časovo obmedzená licencia, IaaS, SaaS)
 • celosvetová sieť podpory (prvej, druhej i tretej úrovne)

Pre správcov terminológie

 • individuálne nastaviteľné používateľské rozhranie, náhľady a rozvrhnutie slovníka
 • zrozumiteľný dátový model obsahujúci neobmedzene konfigurovateľné zoznamy hodnôt, kontroly vstupných dát a filtre
 • jednoduchá integrácia multimediálnych súborov
 • bezproblémové zlučovanie a spájanie terminologických databáz vďaka komplexným funkciám importu a synchronizácie

Pre prekladateľov

 • terminologické návrhy počas písania
 • dynamické zdôraznenie zakázaných termínov
 • morfologická podpora pre viac než 80 jazykov a jazykových variantov
 • zobrazenie príkladov použitia termínu vďaka funkcii Dynamické odkazovanie
 • možnosť rýchleho pridávania, aktualizácie a okamžitého využívania terminológie