Zemědělství

Zemědělství

Agrartechnik
Agrartechnik

Zaséváme základy trvale udržitelného podnikání

Díky technologiím a odborným znalostem zdolává zemědělský sektor nové mety. Zemědělské stroje komunikují s centrálními databázemi a pro každý čtvereční centimetr odesílají informace o podmínkách půdy, výsledcích sklizně, potřebách hnojení atd. Inteligentní konektivita si klestí svou cestu i na farmy a pomáhá vybalancovat produktivitu a trvale udržitelný přístup k přírodě.

Současně v zemědělství panuje výrazný tlak na rychlejší a lepší exploraci orné půdy v oblastech, jako je africký kontinent, země BRICS, Střední Asie a Střední východ.

Zpětná vazba přímo z pole

Pro zajištění efektivního hospodaření je nutné získat enormní počet informací ze senzorů, a tato data navíc přesně lokalizovat pomocí GPS souřadnic.

Aby tyto informace mohly být okamžitě a přímo zpracovány, je nutné jejich plně automatizované vyhodnocování a výsledné hodnoty strojů musí být reprodukovány v reálném čase.

» GRIPS: Informační produkty s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka

» Optimalizace informačních procesů: Nejrychlejší způsob pro dosažení vašeho cíle

Vstup na terminologicky nová území

Zavádění inovativních technologií na nových trzích představuje také nové jazykové výzvy a perspektivy, vyžaduje používání specializované terminologie, kterou je nutné vytvořit v celé řadě různých cílových jazyků hned v úvodní fázi projektu.

Problém jako stvořený pro inteligentní procesy, které umožní sepsat a spravovat terminologii lokálně. Současně musí být také možné zachovat kontrolu nad kvalitou a zajistit centrální schvalování.

Jednotné používání terminologie, které vede k vyšší spokojenosti zákazníka, dokáže zajistit pouze synchronizované vytváření terminologických databází již v průběhu fází redakce, překladu a publikace.

» TermStar: Vytvářejte jasná sdělení

» Správa terminologie: Správný termín – žádné nedorozumění

Překládejte jako na běžícím pásu

Díky flexibilním překladatelským procesům je přidávání nových jazyků do zaběhlého procesu snadné: synchronizované překlady prostřednictvím pomocného (pivotního) jazyka jsou zárukou rychlého zavedení produktů na nové trhy.

Mnohojazyčná překladová paměť programu Transit vám otvírá nové možnosti do budoucna: například určité jazykové kombinace, u kterých může být dnes nutné pracovat přes pomocný jazyk, mohou být již zítra překládány přímo.

» Transit: Rychlejší dobývání nových trhů

» Překlady: Komunikujte bez jazykových bariér

Využívejte kolektivní inteligence trhů

Místní odborníci vědí nejlépe, jak budou vaše sdělení chápána cílovými uživateli.

Revize přímo v cílové zemi jsou snadno realizovatelné, zvyšují kvalitu vašich dokumentů a současně přispívají k bezpečnosti produktu bez časově náročných procesů přeposílání otázek, odpovědí a korektur.

» CLM WebEdit: Týmová práce v reálném čase