TermStar

Správa terminologie

TermStar

Správa terminologie
TermStarTermStar
TermStar

Vytvářejte jasná sdělení

Jasné a jednotné názvosloví napomůže čtenáři porozumět textu a vede k úspěšné produktové komunikaci. Snadnější práce jak pro autory, tak pro překladatele současně. Správa terminologie přináší spoustu výhod: díky tomuto základu můžete vytvářet správné věty pomocí správně zvolených slov – jak ve výchozím, tak v cílovém jazyce.

TermStar, úspěšný systém pro správu terminologie, představuje pracovní prostředí propojující všechny účastníky a poskytuje optimální podporu všem uživatelům: od zkušených jazykových specialistů až po příležitostné uživatele.

Stručný přehled výhod

 • jasná globální komunikace díky jednotné firemní terminologii
 • celopodniková terminologická databáze
 • mnoho rozhraní pro export, přenos a využívání terminologie
 • flexibilní integrace do firemních terminologických procesů
 • podpora ontologických systémů (tripletů RDF) pro strojový překlad a aplikace AI (např. hlasová asistence, NLG, NLU)
 • flexibilní licenční modely (lokální licence, plovoucí licence, časově omezená licence, IaaS, SaaS)
 • celosvětová síť podpory (první, druhé i třetí úrovně)

Pro správce terminologie

 • individuálně nastavitelné uživatelské rozhraní, náhledy a rozvržení slovníku
 • srozumitelný datový model obsahující neomezeně konfigurovatelné seznamy hodnot, kontroly vstupních dat a filtry
 • snadná integrace multimediálních souborů
 • bezproblémové slučování a spojování terminologických databází díky komplexním funkcím importu a synchronizace

Pro překladatele

 • terminologické návrhy během psaní
 • dynamické zdůraznění zakázaných termínů
 • morfologická podpora pro více než 80 jazyků a jazykových variant
 • zobrazení příkladů použití termínu díky funkci Dynamické odkazování
 • možnost rychlého přidávání, aktualizace a okamžitého využívání terminologie