TermStar

Terminologihantering

TermStar

Terminologihantering
TermStarTermStar
TermStar

Bringa klarhet

Tydlig och konsekvent nomenklatur gör det lättare för läsaren att förstå texten och är nyckeln till framgångsrik produktkommunikation. Underlätta för både skribenter och översättare. Ett aktivt terminologiarbete innebär många fördelar. Det ger dig och dina kollegor goda förutsättningar för att formulera korrekta meningar med rätt ord – både på källspråket och målspråken.

TermStar är ett välbeprövat terminologihanteringssystem och erbjuder en arbetsmiljö där alla deltagare länkas samman och där alla typer av användare får optimalt stöd: från erfarna översättare och granskare till den som bara använder programmet någon gång ibland.

Kort om fördelarna

 • Tydlig global kommunikation tack vare konsekvent språkbruk inom företaget
 • Koncerngemensam terminologisamling
 • Flera gränssnitt för att extrahera, överföra och använda terminologi
 • Flexibel anpassning till företagsspecifika terminologiprocesser
 • Stöd för ontologier (RDF Triples) för maskinöversättning och AI-applikationer (t.ex. röstassistans, NLG och NLU)
 • Flexibla licensmodeller (on-site, flytande, tidsbegränsad, IaaS och SaaS)
 • Världsomspännande supportorganisation (första, andra och tredje nivån)

För terminologerna

 • Individuellt anpassningsbart användargränssnitt, anpassningsbara vyer och ordlistelayouter
 • Heltäckande datamodell med fritt konfigurerbara värdelistor, filterfunktioner och verifiering av poster
 • Enkel integrering av multimediafiler
 • Säker konsolidering och sammanslagning av termdatabaser tack vare komplexa import- och synkroniseringsfunktioner

För översättarna

 • Löpande termförslag
 • Tydlig markering av otillåtna termer
 • Morfologiskt stöd för över 80 språk och språkvarianter
 • Dynamiska användningsexempel genom dynamisk länkning
 • Möjlighet att lägga till och uppdatera termer snabbt och börja använda dem med en gång