Läkemedel och life science

Läkemedel och life science

Pharma / Life Science
Pharma / Life Science

Informationsprocesser utan risker och bieffekter

Läkemedel, life science och medicinteknik tillhör de hårdast reglerade branscherna i världen. En av de viktigaste utmaningarna är därför att få nya produkter att gå igenom de nödvändiga godkännandeprocesserna hos relevanta myndigheter som EMA, FDA, PMDA och SFDA.

Förutom de medicinska och kliniska aspekterna ställs höga krav på att den dokumentation som lämnas in är konsekvent. Genom att vara konsekvent i innehåll, formuleringar och termer i de kliniska studierna, tillhörande dokument, FoU-dokument och liknande dokumentation undviker man tidskrävande fråge- och omarbetningsomgångar och tiden till marknaden minskar avsevärt.

Ett harmoniskt samarbete

  • Teamwork över nätet vid textproduktion, omarbetning och validering
  • Omarbetningar och rättningar blir tillgängliga direkt för alla behöriga användare
  • Detaljerad ändringshistorik

» CLM WebEdit: Teamwork i realtid

Ändringsspårning i godkännandeprocessen

En viktig förutsättning för att få godkänt är att både dokumentrevisionshistorik och aktuellt innehåll är helt spårbart enligt tillämpliga föreskrifter.

STAR CPM upprätthåller en översikt över feedback- och omarbetningsstatus under hela informationsutbytet. Det innebär att du alltid kan se när något ändrades, kompletterades eller korrigerades och vem det var som gjorde det.

» STAR CPM: Snabbare processer med bibehållen kontroll