WebTerm

Webbaserad terminologi

WebTerm

Webbaserad terminologi
WebTermWebTerm
WebTerm

Förstå innehåll från hela världen

Med WebTerm får dina anställda alltid tillgång till uppdaterad och godkänd företagsterminologi var de än befinner sig i världen. Samtidigt har WebTerm stöd för kontrollerade validerings- och återkopplingsprocesser för feedback från marknaden – när allt kommer omkring är det ju dina lokala experter som har bäst koll på vad något verkligen kallas.

För att terminologi ska hålla hög kvalitet krävs mycket effektiv terminologihantering, kontrollerade valideringsprocesser och effektiv kommunikation mellan alla inblandade.

Kort om fördelarna

 • Världsomfattande webbläsarbaserad tillgång till uppdaterad och godkänd terminologi (stöd för över 200 språk och språkvarianter)
 • Smidig CI-anpassning och integrering i företagsinterna webbportaler
 • Kan integreras i produkter från andra tillverkare (t.ex. dokumentsökning i SharePoint)
 • Flexibla licensmodeller (on-site, flytande, IaaS och SaaS)
 • Världsomspännande supportorganisation (första, andra och tredje nivån)

För terminologerna

 • Heltäckande datamodell med fritt konfigurerbara värdelistor, filter och verifiering av poster
 • Förslagshantering med möjlighet att välja godkännandestatus
 • Detaljerad användarstatistik om inloggningar, utförda termsökningar m.m.
 • Enkel integrering av multimediaelement

För terminologianvändarna

 • Alltid tillgång till uppdaterad och godkänd terminologi överallt i världen
 • Intuitiv användarguide: rollspecifika språkkombinationer och termdatabaser inklusive kompletterande information
 • Add-inprogram för Microsoft Word
 • WebTerm-nedladdning med termpaket för offline-användning i Transit

För administratörerna

 • Detaljerat roll- och behörighetskoncept för läs- och skrivåtkomst
 • Enkel inloggning för smidig integrering i befintliga autentiserings- och auktoriseringsmekanismer
 • Flexibilitet tack vare stöd för ett stort antal serverplattformar, databasservrar och klienter, även vid parallell användning
 • API (REST och SOAP)