WebTerm

Online správa terminológie

WebTerm

Online správa terminológie
WebTermWebTerm
WebTerm

Porozumenie obsahu na celom svete

So systémom WebTerm zaistíte svojim zamestnancom prístup k aktuálnej a overenej obchodnej terminológii kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Najväčšími odborníkmi na správnu terminológiu sú odborníci z radov klientov, preto WebTerm súčasne podporuje riadené procesy schvaľovania a pripomienok od koncových používateľov prekladov.

Bezchybná terminológia vyžaduje účinnú a efektívnu správu, riadené procesy jej schvaľovania a všestrannú komunikáciu medzi všetkými jednotlivými účastníkmi.

Stručný prehľad výhod

 • prístup k aktuálnej a overenej terminológii cez webové rozhranie odkiaľkoľvek (viac než 200 podporovaných jazykov / jazykových variantov)
 • jednoducho prispôsobiteľná grafika a zladenie s internetovými portálmi podniku
 • WebTerm možno integrovať do produktov tretej strany (napr. vyhľadávanie dokumentu v systéme SharePoint)
 • flexibilné licenčné modely (lokálne licencie, plávajúce licencie, IaaS, SaaS)
 • celosvetová sieť podpory (prvej, druhej i tretej úrovne)

Pre správcov terminológie

 • zrozumiteľný dátový model obsahujúci neobmedzene konfigurovateľné zoznamy hodnôt, kontroly vstupných dát a filtre
 • správa návrhov s nastaviteľným stavom validácie
 • podrobná používateľská štatistika týkajúca sa prihlásenia, zadaných vyhľadávaní terminológie atď.
 • jednoduchá integrácia multimediálnych prvkov

Pre používateľov terminológie

 • celosvetový neobmedzený prístup k aktuálnej a overenej terminológii
 • intuitívny sprievodca: jazykové kombinácie a terminologické databázy zodpovedajúce používateľskej role vrátane doplnkových informácií
 • add-in modul pre Microsoft Word
 • možnosť stiahnutia terminologických balíčkov WebTerm pre offline použitie v aplikácii Transit

Pre správcov

 • prepracovaný koncept rolí a oprávnení na prístup len na čítanie alebo i na editáciu
 • jednotné prihlasovanie (Single sign-on) pre jednoduchú integráciu do súčasných autorizačných mechanizmov
 • flexibilná kompatibilita s mnohými podporovanými serverovými platformami, databázovými servermi a klientmi, a to aj pri paralelnom použití
 • API (REST a SOAP)