WebTerm – terminologija na spletu

Terminologija po vsem svetu

Uspešne terminološke zbirke niso dostopne le na enem mestu: Da bi uporabniki našli in uporabili pravilne besede za posamezen ciljni trg, morajo biti učinkovito povezani.

Visokokakovostna terminologija zahteva dosledno upravljanje terminologije, nadzorovan proces za njeno odobritev in preprosto sporazumevanje vseh, ki so vključeni v proces.

Da bi uporabniki – od izkušenega strokovnjaka na področju jezikoslovja do uporabnika, ki želi občasno preveriti kakšno besedo – dejansko uporabljali terminologijo, morajo imeti možnost, da želeno terminologijo poiščejo hitro, preprosto in neposredno.

WebTerm kot del vaše informacijske infrastrukture

WebTerm je mogoče za preprosto rabo terminologije brez težav vključiti v obstoječo informacijsko infrastrukturo.
Enkratna prijava, vključitev v portale podjetja in uporabniški vmesniki, prilagojeni za CI, omogočajo, da WebTerm vključite v svoje storitve, ki so na voljo prek spleta in intraneta. Vašim zaposlenim ne bo treba spremeniti načina dela, prav tako ni potrebna registracija.

Učinkovitost na podlagi odzivov uporabnikov

Funkcije komentiranja uporabnikom omogočajo, da hitro in preprosto vnašajo opombe glede obstoječe ali želene terminologije. Terminologi lahko poleg tega uporabljajo podrobne statistike o iskanjih, deležu najdenih gesel in deležu iskanj brez rezultatov.
Tako se lahko pri svojem terminološkem delu osredotočite na področja, ki vašim uporabnikom prinašajo največ koristi.

Urejanje terminologije kjer koli na svetu

Lokalni strokovnjaki lahko najbolje odločajo o pravilnem besedišču za lokalni trg. Zato lahko uporabniki z ustreznimi pravicami v WebTermu opravljajo terminološko delo, pri čemer imajo neposreden dostop do osrednje podatkovne baze, in sicer z nadziranimi terminološkimi procesi ali spletnimi forumi.
Razdelana zasnova vlog in uporabniških pravic omogoča, da uporabniki dostopajo zgolj do vsebin, ki so jim namenjene. To omogoča, da postopke nadzorujete centralno.

Terminologija, ki je na voljo po vsem svetu

Dovršena zasnova uporabniških vlog in različne nastavitve vmesnika omogočajo, da uporabnikom zagotovite informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo: glede na njihovo strokovno področje, za ustrezne jezikovne kombinacije ter s pravimi dodatnimi informacijami.
Tako lahko hitro in preprosto najdejo ustrezno terminologijo – ne preveč in ne premalo, temveč ravno pravšnji obseg.

Prednosti za vas kot podjetje

 • Jasna komunikacija na globalni ravni zaradi dosledne in enotne rabe korporativne terminologije
 • Korporativna terminološka zbirka z globalnim dostopom za urejanje in rabo terminologije
 • Nadzorovani postopki za odobritev in postopki za povratne informacije o odzivih s trga
 • Preprosta vključitev v obstoječo informacijsko infrastrukturo ter portale podjetja

Prednosti za vas kot terminologa

 • Obsežen podatkovni model s podatkovnimi seznami, ki jih je mogoče prosto prilagoditi, potrditvami gesel in funkcijami za filtriranje
 • Upravljanje predlogov z odobritvami na več ravneh
 • Podrobna statistika iskanja terminologije
 • Zmogljiv sistem za upravljanje terminologije TermStar kot zaledni sistem
 • Vzporedna podpora za več podatkovnih baz in podatkovnih strežnikov

Prednosti za vas kot uporabnika terminologije

 • Neprekinjen dostop po vsem svetu do aktualne odobrene terminologije
 • Pregleden vmesnik zaradi terminoloških zbirk, dodatnih informacij in jezikovnih kombinacij, prilagojenih uporabniškim vlogam
 • Neposreden dostop iz programov Microsoft Word in Adobe FrameMaker
 • Asinhroni dostop brez neprekinjene internetne povezave z uporabo terminoloških paketov, prenesenih iz WebTerma

Prednosti za vas kot skrbnika

 • Razdelana zasnova vlog in uporabniških pravic za urejanje ali zgolj branje
 • Preprosta vključitev v obstoječe mehanizme za preverjanje pristnosti z enkratno prijavo
 • Prilagodljivost zaradi široke izbire strežniških platform, programskih strežnikov, strežniških programov, podatkovnih strežnikov in odjemalcev
 • Preprosta prilagoditev za CI in vključitev v spletne portale podjetja