STAR CPM

Processhantering

STAR CPM

Processhantering
STAR CPM
STAR CPM

Snabbare processer med bibehållen kontroll

Standardisering och automatisering av fördefinierade dataprocesser har stor påverkan på lönsamheten hos verksamheter och organisationer.

Med STAR Corporate Process Management (CPM) kan du simulera, hantera och övervaka dataflöden för arbetsprocesser.
Du bygger ett nätverk för delat teamwork och kan välja alla relevanta deltagare från olika avdelningar och fördela arbetet flexibelt.

Med konsekventa arbetsflöden, en hög nivå av integrering och fullkomlig transparens kan du hantera informations- och dataprocesserna inom hela din sektor.

Användningsområden för banker och försäkringsföretag

  • Optimerade valideringsprocesser för produkter och tjänster inom finansområdet
  • Spårning av försäkringsärenden
  • Övervakning av kundrelationshantering

» Finans: Tid är pengar