Maskinteknik och anläggningsplanering

Maskinteknik och anläggningsplanering

Maskinteknik och anläggningsplanering
Maskinteknik och anläggningsplanering

Ökat utbyte av dina maskiner

Verkstadsindustrin tillverkar smarta, komplexa produkter där mekaniska och elektroniska komponenter och programvaror samspelar med stor precision. Det medför att information i allt större utsträckning är den viktigaste beståndsdelen i de här produkterna, där optimerad kommunikation mellan människa och maskin skapar stort mervärde för våra kunder.

Men det handlar inte bara om att kunna styra maskinerna på ett enkelt sätt. I kombination med rätt informationsmodell kan dagens ledningslösningar tillgodose morgondagens krav. Det kan till exempel vara frågan om integrerad felsökning, situationsanpassad diagnostik, anpassade underhållsrutiner och interaktiva reparationsanvisningar. På så vis kan människor och maskiner komplettera varandra ännu bättre.

Digital kontinuitet

Informationen registreras i samma stund som den skapas och därefter lagras och länkas den semantiskt.

Det gör att alla ändringar i konstruktionen hela tiden införlivas automatiskt i samtliga tillgängliga vyer och publikationer: Ändringar i vidareutvecklade delar införs automatiskt i reservdelslistor, diagnossystem och användarinformation.

» GRIPS: Informationsprodukter med stort värde för kunden

Snabbare diagnostik

Tack vare semantisk länkning är felsökningen inte längre bunden till fasta beslutsträd. Det effektivaste sättet att nå ett resultat bestäms istället utifrån sannolikhet, arbetsvärde och andra parametrar.

Genom att bedöma resultaten av tidigare felsökningar kan man finslipa diagnosprocesserna ytterligare.

» PRISMA for After Sales: AI för produkter

Öppna nya marknader

Globala kunder, brett produktutbud, många innovationer, allt mer modulära texter ... Efterfrågan på översättningar ökar, parallellt med allt större press på att minska både kostnader och tid till marknad.

Genom automatiserad språkhantering för företag blir det möjligt att hantera de stora mängder text som ska översättas. Användarvänliga portaler gör det enkelt att administrera och övervaka uppdragen och integrera såväl egna medarbetare som externa tjänsteleverantörer.

» STAR CLM: Hantera språkprocesser i hela företaget

Människa-maskingränssnitt på alla språk

Texter på bildskärmar och displayer, både i original och som översättning, används för att ”kommunicera” med användare och servicetekniker och är därför det viktigaste gränssnittet mellan människa och maskin.

Genom att använda flexibla verktyg avgör vi vilken som är den bästa processen för att dina lokaliseringsprojekt ska kunna genomföras snabbt, korrekt och säkert.

» Lokalisering av programvara: Nå ut till alla marknader med dina program