Mechanika, strojárstvo

Mechanika, strojárstvo

Anlagen- & Maschinenbau
Anlagen- & Maschinenbau

Zvýšenie hodnoty vašich strojov

Strojársky sektor vyrába inteligentné a komplexné produkty, ktoré dokonale spájajú mechaniku, elektroniku aj softvér. V dôsledku toho sa informácie stávajú kľúčovou súčasťou týchto produktov a optimalizovaná komunikácia medzi človekom a strojom predstavuje pre vašich zákazníkov významnú pridanú hodnotu.

Avšak jednoduché ovládanie strojov nie je zďaleka všetko, čo môžete zákazníkovi ponúknuť. V kombinácii so správnym softvérom môžete už dnes spravovať svoje stroje tak, že vás požiadavky zajtrajška rozhodne neprekvapia: a to napríklad pomocou integrovaných riešení problémov, situačnej diagnostiky, servisných úkonov upravených podľa požiadaviek zákazníka a interaktívneho riešenia opráv. Takto sa môžu ľudia a stroje dopĺňať optimálnym spôsobom.

Digitálna kontinuita

Informácie sa ihneď po vytvorení uložia a potom sémanticky prepoja.

Koncepčné zmeny sa vďaka previazanosti dát následne automaticky prejavia vo všetkých náhľadoch a publikáciách. Výrobné zmeny náhradných dielov budú automaticky reflektované v zoznamoch náhradných dielov, v diagnostických systémoch aj v používateľských informáciách.

» GRIPS: Informačné produkty s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka

Rýchlejšia diagnostika

Vďaka sémantickému prepojeniu dát už nie je postup riešenia problémov obmedzovaný rigidným rozhodovacím stromom: najúčinnejším spôsobom, ako dosiahnuť cieľ, je zostaviť pravdepodobnostný model, zohľadniť hodnotu práce a ďalšie parametre.

Vyhodnotením výsledkov predchádzajúcich problémov a ich riešení možno diagnostické postupy ešte viac optimalizovať.

» PRISMA pre popredajný servis: Umelá inteligencia pre produkty

Otvorenie predaja na nových trhoch

Globálni zákazníci, široká ponuka produktov, bohaté inovácie, rastúca modularita textov: žiadosti o preklady pribúdajú a spolu s tým aj tlak na čo najkratšie lehoty dodania a čo najnižšie náklady.

Automatická správa prekladov prispieva k zvládnutiu zákaziek s veľkými objemami. Používateľsky prívetivé portály zaisťujú jednoduchú správu a kontrolu nad úlohami a vhodným spôsobom prepájajú prácu interných zamestnancov podniku s externými poskytovateľmi služieb.

» STAR CLM: Firemná správa jazykových procesov

Spolupráca človeka a stroja vo všetkých jazykoch

Zobrazené texty a ich preklady „komunikujú“ s používateľmi a servisnými technikmi. Tieto texty sú preto najdôležitejšou súčasťou rozhrania medzi človekom a strojmi.

Pomocou flexibilných nástrojov stanovíme najlepšie procesy, aby sme zaistili, že vaše lokalizačné projekty budú prebiehať svižne, bezchybne a bezpečne.

» Lokalizácia softvéru: Svet je trh, ktorý čaká na váš softvér

» Odborný článok: Správna lokalizácia textov pre displeje