STAR CLM

Správa prekladov

STAR CLM

Správa prekladov
STAR CLMSTAR CLM
STAR CLM

Firemná správa jazykových procesov

Jazykové služby a preklady sú stále pod väčším tlakom na termíny dodania a rozpočet. Súčasne rastú požiadavky na transparentnosť a zabezpečenie procesov, a to aj pri tých najmenších prekladových projektoch.

STAR CLM znižuje vašu administratívnu záťaž a spája účastníkov prostredníctvom nastavených procesov. Nenecháva nič náhode. Pracovníci zasahujú len v prípade potreby ich skúseností a odbornosti. Sú oslobodení od záplavy rutinných úkonov a môžu sa viac venovať svojim hlavným povinnostiam.

STAR CLM stručne

Stručný prehľad výhod

 • maximálna transparentnosť procesov a zaistenie termínov dodania
 • vysoká miera štandardizácie a automatizácie procesov
 • optimálne riadenie zdrojov
 • časové a finančné úspory
 • zrozumiteľné generovanie štatistík a kontrola procesov
 • v súlade s nariadením GDPR
 • flexibilné licenčné modely (lokálne licencie, plávajúce licencie, IaaS, SaaS)
 • celosvetová sieť podpory (prvej, druhej i tretej úrovne)

Pre prevádzkových manažérov

 • spoľahlivosť štandardného a maximálne flexibilného riešenia
 • súbežná prevádzka akéhokoľvek počtu nadefinovaných procesov
 • jednoduchý prístup pre všetky skupiny používateľov prostredníctvom webového rozhrania
 • maximálna produktivita celého procesu vďaka maximálnemu výkonu vo všetkých fázach

Pre jazykových expertov

 • plne integrované a synchronizované súčasti jazykovej technológie pre agentúry i nezávislých profesionálov
 • optimalizované pracovné prostredie pre každý úkon:

  preklad a lokalizácia všetkých typov projektov a formátov Systém prekladovej pamäte Transit

  TermStarWebTerm pre správu terminológie

  strojový preklad STAR MT – integrovaný, najlepší vo svojej triede

  CLM WebEdit pre online editáciu a schvaľovanie v reálnom čase

Pre IT správcov

 • jednoduchá integrácia do odborovo špecifických IT prostredí
 • štandardné rozhranie a konektory pre systémy tretích strán, ako sú CMS, DAM, CRM, DMS, ERP (napr. Salesforce, AEM atď.)
 • vysoko konfigurovateľný systém
 • jednoduchá integrácia do súčasných autentizačných mechanizmov
 • priama integrácia do systémov tretích strán prostredníctvom API (REST API)
 • celosvetová sieť podpory
 • správny smer pre udržanie tempa moderného a progresívneho vývoja