STAR CLM

Översättningshantering

STAR CLM

Översättningshantering
STAR CLMSTAR CLM
STAR CLM

Hantera språkprocesser i hela företaget

Språk- och översättningsavdelningar är alltid utsatta för tidspress och sparkrav. Samtidigt ökar efterfrågan på transparens och processäkerhet – även när det handlar om mycket små översättningsprojekt.

STAR CLM minskar din administrativa börda och länkar samman alla inblandade genom tydligt definierade processer. Här lämnas inget åt slumpen. Personalen behöver bara ingripa när deras kunskaper och erfarenhet behövs. De slipper enformiga rutinuppgifter och kan fokusera på viktigare saker.

STAR CLM i korthet

Kort om fördelarna

 • Maximal processtransparens och planeringssäkerhet
 • En hög nivå av processtandardisering och automatisering
 • Optimal förvaltning av resurser
 • Tids- och kostnadsbesparingar
 • Utförliga rapporter och kontrollfunktioner
 • Uppfyller GDPR-bestämmelserna
 • Flexibla licensmodeller (on-site, flytande, IaaS och SaaS)
 • Världsomspännande supportorganisation (första, andra och tredje nivån)

För de processansvariga

 • Tillförlitligheten hos en standardlösning med maximal flexibilitet
 • Parallell hantering av ett obegränsat antal arbetsflöden
 • Optimerad åtkomst för alla användargrupper genom webbläsarbaserade portaler
 • Maximal produktivitet genom hela processen tack vare maximala prestanda i samtliga arbetssteg

För språkfolket

För IT-folket

 • Enkel integrering i företagsspecifika IT-landskap
 • Standardgränssnitt och connectors till system från andra tillverkare som till exempel CMS, DAM, CRM, DMS och ERP (Salesforce, AEM m.fl.)
 • Stora konfigureringsmöjligheter
 • Enkel integrering i befintliga autentiserings- och auktoriseringsmekanismer
 • Direktintegrering i system från andra tillverkare via API (REST API)
 • Världsomspännande supportorganisation
 • Framtidssäker utvecklingsplan