Connectors

Connectors

Konnektoren

Automatiserad översättningshantering och ytterligare anslutbarhet

Ju mer sammanlänkad världen blir desto större blir behovet av sömlös integrering mellan människa och maskin. Det gäller i allra högsta grad även för innehållshantering på flera språk. På många marknader märks en stadigt växande efterfrågan på snabba, behovsstyrda översättningar av masterdata till aktuella målspråk.

Kostnaderna för dessa översättningar måste hållas så låga som möjligt. Och det är här connectorn kommer in.

Vad är en connector?

För det mesta börjar det med dina innehållshanteringssystem (CMS). De används för att skapa, spara, återanvända och administrera dina digitala data.

Sedan kommer turen till översättningssystemet (TMS). Enkelt uttryckt används ett TMS för att paketera, dela och övervaka alla översättningsuppgifter som har skapats. Antingen använder du eller din översättningsbyrå ett sånt system.

En connector är ett program som underlättar överföringen av data i form av till exempel textelement och filer mellan ditt CMS och TMS, så att dataöverföringen (upp- / nedladdningen) kan ske med så liten mänsklig inblandning som möjligt.

Kundanpassade connectors

STAR har tagit fram särskilda connectors för automatiserade översättningsflöden som kan placeras mellan program som Adobe Experience Manager, SalesForce och STAR CLM (Corporate Language Management). Vi håller oss alltid uppdaterade på de senaste marknadstrenderna inom anslutbar översättning och genomför utvecklingsprojekt i nära samarbete med våra kunder för att säkerställa att våra lösningar fungerar perfekt och ger de fördelar som kunden önskat.

STAR connector följer branschstandard

STAR har kommit ut med en connector som uppfyller COTI-standarden (Common Translation Interface) som är framtagen av DERCOM, den tyska föreningen för tillverkare av skribent- och innehållshanteringssystem (läs mer på http://www.dercom.de/en/projects). Den här standarden har tillämpats utifrån typ av systemintegration och datautbyte mellan CMS och TMS i så kallade nivåer. Hittills är det bara COTI-nivå 1 och 2 som har bestämts, där nivå 2 underlättar utbytet genom import- och exportfunktioner. Definitionen av COTI-nivå 3, som reglerar själva interaktionen mellan CMS och TMS via deras programmeringsgränssnitt är inte helt färdig. Det finns dock en rad beprövade och testade riktlinjer som reglerar den här interaktionen.

STAR har tagit fram en connector som bygger på riktlinjerna för COTI-nivå 3. Det garanterar en flexibel anpassning efter ditt CMS baserat på allmänna COTI-standarder med tillgängliga programmeringsgränssnitt och underlättar den automatiska överföringen till och från STAR CLM.