Povezovalniki

Povezovalniki

Konnektoren

Samodejno upravljanje prevajanja in dodatna povezljivost

Z vse večjo povezanostjo sveta se večajo tudi potrebe po brezhibnem sodelovanju med ljudmi in stroji. In večjezično upravljanje vsebine ni nobena izjema. Na trgu je mogoče opaziti vse večjo potrebo po hitrem prevodu glavnih podatkov na zahtevo v želene ciljne jezike.

Pri tem morajo biti izdatki čim manjši. In prav tu pride na vrsto povezovalnik.

Kaj je povezovalnik?

Zelo pogosto se vse začne pri vaših sistemih za upravljanje vsebin (CMS). Ti se uporabljajo za ustvarjanje, shranjevanje, vnovično uporabo in upravljanje vaših digitalnih podatkov.

Nato je na vrsti sistem za upravljanje prevajanja (TMS). Preprosto povedano se TMS uporablja za pakiranje, deljenje in spremljanje vseh ustvarjenih prevodnih opravil. Takšen sistem uporabljate vi sami ali vaš ponudnik jezikovnih storitev.

Povezovalnik pa je del programske opreme, ki olajša prenos podatkov, kot so besedilni elementi in datoteke med vašima sistemoma CMS in TMS, s čimer se ročna obdelava, potrebna za prenos podatkov (nalaganje / prenos), zmanjša na najnižjo možno raven.

Po meri izdelani povezovalniki

STAR je razvil posebne povezovalnike za avtomatizirane prevodne procese, ki jih lahko namestite med aplikacije, kot so Adobe Experience Manager, SalesForce in STAR CLM (Upravljanje korporativnega jezika). Z izvajanjem razvojnih projektov v tesnem sodelovanju s strankami nenehno vzdržujemo pregled nad najnovejšimi tržnimi trendi na področju prevajalske povezljivosti, saj tako zagotovimo, da naše rešitve delujejo brezhibno in prinesejo želene koristi v specifičnih okoliščinah, značilnih za naše stranke.

STAR-ov povezovalnik in industrijski standard

STAR je na trg poslal povezovalnik, ki ustreza standardu običajnega prevajalnega vmesnika (COTI) Združenja nemških proizvajalcev sistemov za tvorjenje besedil in upravljanje vsebin (DERCOM, http://www.dercom.de/en/projects). Ta standard je bil vpeljan glede na vrsto vključitve sistema in izmenjave podatkov med CMS in TMS na tako imenovanih ravneh. Do danes sta bili opredeljeni le izvedbi ravni COTI 1 in 2, pri čemer raven 2 omogoča izmenjavo prek funkcij uvoza in izvoza. Raven 3 COTI, ki ureja neposredno interakcijo med CMS in TMS prek programskih vmesnikov, še ni povsem določena. Obstaja pa vrsta preizkušenih smernic, ki urejajo to interakcijo.

STAR je razvil povezovalnik, ki temelji na smernicah ravni COTI 3. S tem je zagotovljena fleksibilna prilagoditev vašega sistema CMS na podlagi splošnih standardov COTI z uporabo razpoložljivih programskih vmesnikov, olajšan pa je tudi samodejni prenos v in iz STAR CLM.