Konektory

Konektory

Konnektoren

Automatická správa prekladu a vyššia miera konektivity

Čím bude svet prepojenejší, tým viac porastú aj nároky na bezproblémovú interakciu medzi človekom a strojom. Správa viacjazyčného obsahu v tomto ohľade nie je výnimkou. Trhy vykazujú stabilne rastúci dopyt po rýchlych a obratom dodávaných prekladoch zásadných dát do niekoľkých cieľových jazykov.

Pri poskytovaní takejto služby je nutné dosiahnuť čo najnižšie náklady. A presne v tejto chvíli dostávajú slovo konektory.

Čo je konektor?

Najčastejšie všetko začína pri vašom systéme pre správu obsahu (CMS). Tie sa používajú na tvorbu, ukladanie, opätovné využívanie a správu vašich digitálnych dát.

Potom do hry vstupuje systém správy prekladu (TMS). Jednoducho povedané, TMS sa používa na zabalenie, zdieľanie a monitorovanie všetkých úkonov s vytvorenými prekladovými projektami. Takýto systém využijete buď sami, alebo ho využije váš poskytovateľ jazykových služieb.

Konektor je softvér, ktorý uľahčuje prenos dát, napríklad prenos častí textu a súborov medzi vaším CMSTMS systémom, a minimalizuje tak ručnú prácu na zaistenie dátových prenosov (upload / download).

Konektory na mieru

Firma STAR vyvinula špeciálne konektory pre systémy automatizovanej správy prekladu, ako sú Adobe Experience Manager, SalesForce a STAR CLM (skrátene pre Corporate Language Management). Neustále si udržiavame prehľad o najnovších trendoch na trhu v oblasti prekladovej konektivity, vyvíjame nové projekty s našimi zákazníkmi v tesnej spolupráci, aby sme zabezpečili, že naše riešenia budú fungovať okamžite, hladko a budú plne kompatibilné. Jedine tak bude riešenie pre zákazníka v oblasti, ktorej sa venuje, prínosné.

Konektory STAR pre priemyselné štandardy

Spoločnosť STAR publikovala konektor, ktorý zodpovedá spoločnému štandardu pre preklady, Common Translation Interface (COTI), nemeckého združenia výrobcov systémov pre tvorbu a správu obsahu (DERCOM, http://www.dercom.de/en/projects). Tento štandard bol implementovaný podľa typu systémovej integrácie a výmeny dát medzi CMS a TMS systémami na tzv. úrovniach. Zatiaľ boli podľa štandardu COTI vypracované len úrovne 1 a 2, pričom úroveň 2 slúži na uľahčenie funkcií importu a exportu. Úroveň 3 štandardu COTI reguluje priame prepojenie rozhraní CMS a TMS a zatiaľ nie je úplne spracovaná. Existuje však celý rad preverených a otestovaných smerníc, ktoré tieto interakcie regulujú.

Spoločnosť STAR vyvinula konektor vychádzajúci zo smerníc úrovne 3 štandardu COTI. Tým je zaručená flexibilná integrácia s vaším systémom CMS pomocou všeobecných štandardov COTI využívajúcich dostupné programovacie rozhranie a súčasne je zaručený automatický obojstranný prenos so systémom STAR CLM.