STAR MT

Maskinöversättning

STAR MT

Maskinöversättning
STAR MTSTAR MT
STAR MT

Maskinöversättning är snabbare och billigare

Globala marknader, internationella projektteam, världsomspännande support och kommunikationskanaler med flera språk? Mängden innehåll som behöver översättas ökar hela tiden och enbart mänskliga översättare förslår inte längre för att hantera de enorma mängderna information tillräckligt snabbt och till en rimlig kostnad. Dessutom räcker det i många fall med en grovöversättning för att förstå innehållet (”gisting”).

STAR MT i korthet

Kort om fördelarna

 • Ytterligare resurser för dina översättningar
 • Särskilda system, tränade på texter, översättningar och terminologi från din verksamhet
 • Kortare deadlines och snabbare hantering av översättningsjobb
 • Stöd för både neural och statistisk maskinöversättning (NMT / SMT) för bästa resultat
 • Kontrollerade gateways för anslutning till MT-lösningar från andra tillverkare (DeepL, Google, Microsoft Translator osv.)
 • Flexibla licensmodeller (on-site, flytande, IaaS och SaaS)
 • Världsomspännande supportorganisation (första, andra och tredje nivån)

För hela personalen

 • Webbaserad lösning (STAR MT Translate) för en snabb grovöversättning av enstaka texter eller hela dokument
 • Frågor om företagsspecifika formuleringar och specialtermer på alla språk

För språkfolket

 • Sömlös integrering med STARs språktekniklösningar CLM-plattform / Transit / TermStar
 • Extra översättningsförslag i en konventionell arbetsmiljö
 • Effektiv post-editing genom etablerade QA-funktioner i Transit
 • Stöd för alla vanliga format (Office- och layoutformat, PDF, HTML, XML, lokalisering osv.)
 • Integrering i CAT-miljön från andra leverantörer via API

För IT-folket

 • Modulär struktur för flexibel storlek och valfritt djup på integrationsnivå (inhouse-lösning eller hosting)
 • Enkel implementering genom sömlös integrering i befintliga processer
 • Stöd för autentiserings- och auktoriseringsmekanismer (enkel inloggning)
 • Ingen risk för obehörig datainsamling:
  dina texter används bara till dina egna översättningar