STAR MT

Strojový preklad

STAR MT

Strojový preklad
STAR MTSTAR MT
STAR MT

Strojový preklad – rýchlejší, lacnejší

Globálne trhy, medzinárodné projektové tímy, celosvetová podpora, viacjazyčné komunikačné kanály? Objemy textov určených na preklad sa neustále zvyšujú a bežný prekladateľ už nie je schopný zaistiť ich rýchle a cenovo dostupné spracovanie. V mnohých prípadoch navyše rýchly, hrubý preklad pre základné porozumenie úplne stačí (rýchla orientácia v obsahu).

STAR MT stručne

Stručný prehľad výhod

 • ďalšie zdroje pre váš preklad
 • samostatný systém, schopný učenia z dostupných textov, pre preklady a terminológiu vášho odvetvia
 • kratšie termíny a rýchlejšia výmena čiastkových úkonov v rámci projektov prekladu
 • podpora neurálneho i štatistického strojového prekladu (NMT / SMT) pre optimálne výsledky
 • kontrolované brány pre prepojenie s MT riešeniami iných výrobcov (DeepL, Google, Microsoft Translator atď.)
 • flexibilné licenčné modely (lokálne licencie, plávajúce licencie, IaaS, SaaS)
 • celosvetová sieť podpory (prvej, druhej i tretej úrovne)

Pre všetkých zamestnancov

 • online riešenie (STAR MT Translate) pre rýchlejší hrubý preklad samostatných textov aj celých dokumentov
 • systémové otázky týkajúce sa špecifických formulácií v danom odvetví a odborné termíny vo všetkých jazykoch

Pre jazykových expertov

 • bezproblémová integrácia s jazykovými technológiami STAR Systém CLM / Transit / TermStar
 • ďalšie návrhy prekladu v obvyklom pracovnom prostredí
 • efektívna posteditácia pomocou funkcií na kontrolu kvality v programe Transit
 • podpora všetkých obvyklých formátov (Office a grafické aplikácie, PDF, HTML, XML, lokalizácie atď.)
 • integrácia do CAT prostredia tretích strán prostredníctvom API

Pre IT správcov

 • flexibilné nasadenie vďaka modulárnej štruktúre a ľubovoľnej úrovni integrácie (interné alebo hostingové riešenia)
 • jednoduchá implementácia vďaka hladkej a bezproblémovej integrácii do súčasných procesov
 • podpora štandardných autentizačných mechanizmov (Single sign-on)
 • bez rizika neoprávneného úniku dát:
  vaše texty budú používané len pre vaše vlastné preklady