Finans

Finans

Finance
Finance

Tid är pengar

Inom finanssektorn är ofta tillförlitlig, korrekt och uppdaterad information den viktigaste konkurrensfördelen. Därför måste informationen behandlas, bearbetas och kommuniceras så snabbt som möjligt.

Samtidigt ställer hårt reglerade informationsprocesser mycket högra krav på säkerhet och sekretess i databehandlingen och det är viktigt att följa branschspecifika IT-säkerhetsstandarder.

Internationella affärer

För att kunna bedriva en framgångsrik global verksamhet är det viktigt att inte språket lägger krokben.

Genom att använda en CLM-plattform (Corporate Language Management) snabbar du upp översättningen. Automatiserade kommunikations- och språkprocesser underlättar rutinuppgifter, kombinerar de bästa språktekniklösningarna och reducerar det administrativa arbetet till ett minimum.

» Optimering av informationsprocesser: Det snabbaste sättet att nå dina mål

AI för regelefterlevnad

  • Hjälpmedel som underlättar och snabbar på arbetet i reglerade processer
  • Tillgång till interaktivt reglerande innehåll och processriktlinjer på flera språk var som helst och när som helst
  • Förutsättningar för att undvika åtgärder som bryter mot reglerna

» PRISMA: AI för regelefterlevnad