PRISMA for Compliance

Smart Content Services

PRISMA for Compliance

Smart Content Services
PRISMA für Compliance
PRISMA für Compliance

Smart Content Services för efterlevnad

Vi vet alla hur det är: För att kunna fatta rätt beslut gäller det att lusläsa en rad riktlinjer och föreskrifter och sedan följa dem till punkt och pricka. Men finns det verkligen någon som kan allt utantill och har koll på exakt hur de ska tillämpas?

PRISMA for Compliance underlättar och snabbar upp arbetet i reglerade processer genom att ge snabba, begripliga och juridiskt korrekta svar – skräddarsydda efter den enskilda användaren och det aktuella fallet.

PRISMA är ett assistansverktyg som bygger på AI och guidar användaren steg för steg genom komplicerade uppgifter. Det snabbar på digitaliseringsprojekt i efterlevnadsprocesser, eliminerar behovet av att söka information och automatiserar rutinuppgifterna. Dessutom tillhandahåller PRISMA innehållsriktlinjer som är modulära och kan tolkas av maskiner. För dig innebär det en kraftfull och innovativ grund för digitalisering av processer som är relaterade till styrning, risk och efterlevnad.

PRISMA i korthet

Efterlevnad på ett enklare sätt

Fördelar för slutanvändare

 • Glöm förvirrande regler: hitta och tillämpa snabbt rätt riktlinjer, förbättra kontinuerligt förslag och svar för den aktuella kontexten
 • Håll stenkoll på vad som är tillåtet: anpassat innehåll och instruktioner som är skräddarsydda efter business case och roll
 • Möjlighet att slippa rutinuppgifter: automatisering av enkla arbetssteg (t.ex. överföring av insamlade data och parametrar till beställningssystemet osv.)
 • Teknisk assistans tillgänglig när som helst: röstinteraktion går att integrera baserat på teknik för chat eller röstassistans

Fördelar för processansvariga

 • Snabbare och mer skalbar implementering: sammanställning av riktlinjer, standardrutiner för drift m.m. i form av kunskapsdiagram (logiska strukturer som kan tolkas av maskiner)
 • Bättre innehåll: enhetlig och kontinuerlig användning av termer, koncept och klassificeringar (ontologier)
 • Fortlöpande förbättringar: statistik och feedback från användare om det använda innehållet, tillämpade processer och efterfrågad assistans
 • Ökad produktivitet och efterlevnad: ett intelligent komplement till uppgifter som inte kan automatiseras med hjälp av Robotic Process Automation (RPA)

Fördelar för ekonomichef och VD

 • Minskade kostnader för överträdelser: enkel åtkomst till relevant innehåll och beprövad praktisk kunskap
 • Effektiv information och kommunikation: riktade, aktiva ändringsmeddelanden skickas till relevanta användare
 • Ökad transparens och spårbarhet genom strukturerat, maskintolkningsbart reglerande innehåll som inte bara är tillgängligt som text utan även som interaktiv hjälp och kontextspecifika instruktioner som uppfyller regler och riktlinjer
 • Färre risker: system som med hjälp av detaljerade data om frågor och problem från praktiska erfarenheter varnar tidigt för överträdelser som kan medföra höga kostnader och riskerar att skada verksamheten

Fördelar för IT och digitalisering

 • Snabba och kostnadseffektiva digitaliseringsprojekt inom områden som styrning, risk och efterlevnad: ett nav med smart sammanlänkat, juridiskt innehåll som kan tolkas av maskiner, istället för filer med black box-innehåll
 • Enkel, okomplicerad (åter)användning: webbtjänstgränssnitt (REST API) för att föra över föreskrivande innehåll till andra system
 • Smarta tjänster: föreskriftsbaserade tjänster, till exempel innehåll som har sammanställts automatiskt baserat på affärshändelser och användarparametrar
 • Standardisering och stringens över systemgränserna: automatisk jämförelse av reglerande innehåll och definitioner med andra system (single source-principen)