PRISMA pro compliance management

Inteligentní správa obsahu

PRISMA pro compliance management

Inteligentní správa obsahu
PRISMA für Compliance
PRISMA für Compliance

Inteligentní správa obsahu pro compliance management

Známe to všichni. Abychom se mohli správně rozhodnout, musíme bedlivě sledovat, pamatovat si, zohlednit a dodržet všechny směrnice a normy. Může však jeden člověk skutečně znát všechny směrnice a správně je zpaměti aplikovat?

PRISMA pro compliance management usnadňuje a zrychluje práci v přísně regulovaných procesech: poskytuje rychlé, srozumitelné a právně prověřené odpovědi – cílené na konkrétní případ daného uživatele.

PRISMA je pomocník využívající umělou inteligenci, která provádí uživatele krok za krokem celými komplexními úkony. Urychluje proces digitalizace při zajišťování souladu s legislativou, omezuje nutnost vyhledávání informací a automatizuje rutinní úkony. Kromě toho PRISMA poskytuje modulární a strojově interpretovatelné instrukce dle daného obsahu. S našim systémem PRISMA získáte účinný a progresivní základ pro digitalizaci a procesní platformu pro řízení, správu rizik a compliance management.

PRISMA schnell erklärt

Compliance jednoduše

Výhody pro koncové uživatele

 • Zatočte s matoucími předpisy: rychle vyhledejte a aplikujte směrnice, průběžně vylepšovaná řešení a odpovědi pro aktuální kontext.
 • Vždy mějte přehled, co je povoleno: personalizovaný obsah a instrukce přizpůsobené obchodnímu případu a roli.
 • Úleva od rutinních úkonů: automatizace jednoduchých pracovních kroků (např. přenos získaných dat / parametrů do systému objednávek atd.).
 • Kdykoli dostupná technická asistence: do technologie pro asistenci na bázi chatu lze integrovat hlasovou interakci.

Výhody pro provozní manažery

 • Rychlejší a flexibilnější integrace: sbírky směrnic, standardních provozních postupů atd. ve formě znalostních diagramů (logické struktury srozumitelné pro stroje).
 • Lepší obsah: jednotné a plošné používání termínů, konceptů a klasifikací (ontologie).
 • Průběžné vylepšování: statistiky a uživatelská zpětná vazba k použitému obsahu, aplikované procesy a žádosti o asistenci.
 • Vyšší produktivita a soulad s předpisy: inteligentní doplněk k úlohám, které nelze automatizovat pomocí robotické automatizace procesů (RPA – Robotic Process Automation).

Výhody pro finanční a generální ředitele

 • Snížení nákladů na nápravu při nedodržení předepsaných postupů: snadný přístup k relevantnímu obsahu a prověřeným praktickým znalostem.
 • Efektivní informace a komunikace: cílené a aktivní upozornění na změny odesílané relevantním uživatelům.
 • Vyšší přehlednost a dohledatelnost ve strukturovaném, strojově interpretovatelném obsahu, který není dostupný pouze jako text, ale také ve formě interaktivního asistenta a dle kontextu vybíraných instrukcí pro zajištění souladu s normami a předpisy.
 • Méně rizik: systém včasného varování před porušením postupů, které by mohlo vést k navýšení nákladů a poškození obchodní záležitosti, využívání podrobných dat na základě otázek a problémů z praxe.

Výhody pro IT / digitalizaci

 • Rychlejší a cenově příznivější projekty digitalizace v oblasti řízení, rizik a compliance managementu: platforma s chytře propojeným, strojově interpretovatelným regulačním obsahem místo velkých souborů plných nečitelného obsahu typu černá skříňka.
 • Jednoduché, nekomplikované (opětovné) využití: rozhraní REST API pro přenos regulačního obsahu do jiných systémů.
 • Inteligentní služby: služby pro splnění závazných postupů, např. automatický sběr obsahu na bázi obchodních transakcí a uživatelských parametrů.
 • Standardizace a kompatibilita s dalšími systémy: automatické srovnání regulativního obsahu a definic s ostatními systémy („princip jednoho zdroje“).