PRISMA za skladnost

Storitve pametnih vsebin

PRISMA za skladnost

Storitve pametnih vsebin
PRISMA für Compliance
PRISMA für Compliance

Storitve pametnih vsebin za zagotavljanje skladnosti

Vsem nam je znano naslednje: za sprejemanje pravih odločitev je treba pregledati in upoštevati številne smernice in predpise. Toda ali je res mogoče, da bi kdor koli poznal vse te smernice in njihovo pravilno uporabo na pamet?

PRISMA za skladnosti olajša in pospeši delo v reguliranih procesih: zagotavlja hitre, razumljive in pravno zanesljive odgovore – prilagojene posameznemu uporabniku in primeru.

PRISMA je pomočnik, temelječ na umetni inteligenci, ki uporabnika korak za korakom vodi skozi zapletene naloge. Pospešuje projekte digitalizacije v postopkih skladnosti, odpravlja potrebo po iskanju informacij in avtomatizira rutinske naloge. Poleg tega PRISMA ponuja vsebinske smernice, ki so prilagodljive in uporabne za strojno obdelavo. Na ta način pridobite močan, inovativen temelj za digitalizacijo in procese, povezane z upravljanjem, tveganji in skladnostjo.

Na kratko o PRISMI

Naj zagotavljanje skladnosti postane preprosto

Prednosti za končne uporabnike

 • Nič več nejasnih pravil: hitro poiščite in uporabljajte smernice, predloge, ki se nenehno izboljšujejo, in odgovore za trenutni kontekst
 • Nikoli v dvomih, kaj je dovoljeno: vsebina in navodila, ki so prilagojena poslovanju in vlogi
 • Razbremenitev od rutinskega dela: avtomatizacija preprostih delovnih korakov (npr. prenos zbranih podatkov / parametrov v sistem naročanja itd.)
 • Vedno dostopna tehnična pomoč: govorno interakcijo je mogoče vključiti na podlagi tehnologije za klepet / glasovno pomoč

Prednosti za projektne vodje

 • Hitrejša in prilagodljivejša izvedba: zbirka smernic, standardnih operativnih postopkov itd. v obliki grafov znanja (logične strukture, ki jih lahko obdela stroj)
 • Boljša vsebina: enotna in dosledna uporaba izrazov, konceptov in klasifikacij (ontologije)
 • Nenehne izboljšave: statistika in povratne informacije uporabnikov o uporabljeni vsebini, uporabljenih postopkih in zaprošeni pomoči
 • Povečana produktivnost in izboljšana skladnost: inteligentna dopolnitev za naloge, ki jih ni mogoče avtomatizirati z robotsko avtomatizacijo procesov (RPA)

Koristi za finančne in izvršne direktorje

 • Zmanjšanje stroškov neskladnosti: preprost dostop do ustreznih vsebin in dokazano praktično znanje
 • Učinkovite informacije in komunikacija: ciljno usmerjena in aktivna obvestila o spremembah, poslana ustreznim uporabnikom
 • večja preglednost in sledljivost s strukturiranimi regulativnimi vsebinami, primernimi za strojno obdelavo, ki niso na voljo le kot besedilo, ampak tudi kot interaktivni pomočnik in navodila, prilagojena specifičnemu kontekstu in skladna s predpisi
 • Manj tveganj: sistem zgodnjega opozarjanja na kršitve skladnosti, ki bi lahko povzročile visoke stroške in škodovale podjetju, z uporabo podrobnih podatkov o vprašanjih in težavah, pridobljenih iz praktičnih izkušenj

Prednosti za IT / digitalizacijo

 • Hitro izvedeni in stroškovno učinkoviti projekti digitalizacije na področjih upravljanja, tveganja in skladnosti: središče z inteligentno povezanimi regulativnimi vsebinami, primernimi za strojno obdelavo, namesto vsebinskih datotek na principu črne škatle
 • Preprosta (vnovična) uporaba: vmesnik spletnih storitev (REST API) za prenos regulativnih vsebin v druge sisteme
 • Pametne storitve: storitve, ki temeljijo na reguliranih vsebinah, npr. samodejno sestavljena vsebina na podlagi poslovnih transakcij in uporabniških parametrov
 • Medsistemska standardizacija in doslednost: samodejna primerjava regulativne vsebine in definicij z drugimi sistemi (“načelo enotnega vira”)