Financie

Financie

Finance
Finance

Čas sú peniaze

Vo finančnom sektore môže spoľahlivosť a aktuálnosť informácií predstavovať veľmi silnú konkurenčnú výhodu. Preto je nutné informácie spracovať, pripraviť a oznamovať tým najrýchlejším možným spôsobom.

Striktne regulované informačné procesy súčasne vyžadujú najvyššiu úroveň zabezpečenia a ochranu dôvernosti pri spracovaní dát. Táto ochrana musí spĺňať podmienky IT štandardov na zabezpečenie záväzné pre finančný sektor.

Globálne obchodovanie

Pre úspešné podnikanie po celom svete musia byť jazykové bariéry prekonané v krátkom časovom úseku.

Pomocou zabezpečenej platformy CLM (Corporate Language Management) pre správu prekladov dosiahnete rýchle výsledky. Automatická komunikácia a jazykové procesy uľahčujú rutinné úkony, kombinujú optimálne jazykové technológie a skracujú administratívnu prácu na minimum.

» Optimalizácia informačných procesov: Najrýchlejší spôsob dosiahnutia vášho cieľa

Umelá inteligencia pre compliance management

  • Asistent pre jednoduchšiu a rýchlejšiu prácu v regulovaných procesoch.
  • Možnosť kedykoľvek a odkiaľkoľvek zobraziť interaktívny viacjazyčný obsah regulovaný predpismi a normami i procesnými smernicami.
  • Zamedzenie postupom, ktoré nie sú v súlade s predpismi.

» PRISMA: Umelá inteligencia pre compliance management