Institutioner, offentlig förvaltning och statliga myndigheter

Institutioner, offentlig förvaltning och statliga myndigheter

Institutions, public agencies and government
Institutions, public agencies and government

Förhindra att undantaget blir regel

Bra administration kräver konsekventa processer där nya krav baseras på etablerade principer. Det finns alltid undantag och speciella omständigheter och dessa måste integreras smidigt i befintliga processer.

Ett konsekvent system för intern och extern kommunikation med standardiserade, ämnesrelaterade formuleringar snabbar på processen och minskar behovet av tidskrävande frågor och förklaringar.

Digitalisering

Administrativa uppgifter utmärks av en mängd dokument som ibland måste gå snabbt att få fram och ögna igenom.

Smarta processer med effektiv märkning möjliggör datalagringssystem där du snabbt hittar vad du söker och slipper slösa tid på att leta efter filer.

» PRISMA: AI för regelefterlevnad

Effektiv kommunikation

I nästan all intern och extern kommunikation återanvänds information som redan har kommunicerats i en eller annan form.

Om du snabbt och lätt kan återanvända befintlig information slipper du uppfinna hjulet varje gång.