Inštitúcie, verejné agentúry a vláda

Inštitúcie, verejné agentúry a vláda

Institutions, public agencies and government
Institutions, public agencies and government

Aby sa výnimka nestala pravidlom

Kvalitná administratíva vyžaduje jednotné procesy a integráciu nových požiadaviek do súčasných princípov. Nevyhnutné výnimky a špeciálne okolnosti sa musia hladko integrovať do súčasných procesov.

Systém internej a externej komunikácie zodpovedajúci normalizovaným formuláciám daného obsahu zrýchľuje všetky procesy a eliminuje zdržujúce otázky.

Digitalizácia

Pre administratívne úkony je typická záplava dokumentov, medzi ktorými je občas potrebné niečo rýchlo dohľadať a bleskovo nájsť potrebnú informáciu.

Inteligentné procesy s účinným tagovaním umožňujú vytvoriť také dátové úložisko, v ktorom vždy rýchlo nájdete, čo potrebujete, a nemusíte sa preberať v záplave dokumentov a strácať čas hľadaním.

» PRISMA: Umelá inteligencia pre compliance management

Efektívna komunikácia

Väčšina procesov internej a externej komunikácie obsahuje opätovné spracovanie informácií, ktoré už boli predtým interpretované v tej či onej podobe.

Ak budete schopní opakovane, rýchlo a jednoducho využívať už existujúce informácie, nemusíte vždy znova, ako sa hovorí, objavovať koleso.