Instituce, veřejné agentury, vláda

Instituce, veřejné agentury, vláda

Institutions, public agencies and government
Institutions, public agencies and government

Aby se výjimka nestala pravidlem

Kvalitní administrativa vyžaduje jednotné procesy a integraci nových požadavků do stávajících principů. Nevyhnutelné výjimky a speciální okolnosti musí být hladce integrovány do stávajících procesů.

Systém interní a externí komunikace odpovídající normalizovaným formulacím daného obsahu zrychluje všechny procesy a eliminuje zdržující dotazy.

Digitalizace

Pro administrativní úkony je typická záplava dokumentů, mezi kterými je občas potřeba něco rychle dohledat a bleskově najít potřebnou informaci.

Inteligentní procesy s účinným tagováním umožňují vytvořit takové datové úložiště, ve kterém vždy rychle najdete, co potřebujete, a nemusíte se probírat záplavou dokumentů a ztrácet čas hledáním.

» PRISMA: Umělá inteligence pro compliance management

Efektivní komunikace

Většina procesů interní a externí komunikace obnáší opětovné zpracování informací, které již byly dříve sděleny v té či oné formě.

Budete-li schopni opakovaně, rychle a snadno využívat již existující informace, nemusíte vždy znovu, jak se říká, vynalézat kolo.