STAR CPM

Procesné riadenie

STAR CPM

Procesné riadenie
STAR CPMSTAR CPM
STAR CPM

Zrýchlenie procesov a zachovanie kontroly

Štandardizácia a automatizácia vopred definovaných dátových postupov má značný dopad na zisk podnikov a agentúr.

Vďaka systému pre správu procesov STAR (CPM) môžete simulovať, riadiť a monitorovať dátové toky svojich pracovných procesov.
Môžete vytvoriť sieť pre zdieľanú tímovú prácu a selektívne vyberať príslušných účastníkov pre jednotlivé pracovné úkony či čiastkové projekty.

Vďaka plynulému toku práce, vysokej miere integrácie a kompletne transparentným procesom získate kontrolu nad informačnými a dátovými procesmi v celom vašom sektore.

Príklady bankových ústavov a poisťovní

  • optimalizované schvaľovacie procesy pre finančné produkty a služby
  • dohľadateľnosť škôd a poistných udalostí
  • monitoring riadenia vzťahov so zákazníkmi

» Financie: Čas sú peniaze