Farmacija in bioznanosti

Farmacija in bioznanosti

Pharma / Life Science
Pharma / Life Science

Informacijski procesi brez tveganj in stranskih učinkov

Farmacija, bioznanosti in medicinska tehnologija sodijo med najbolj regulirane dejavnosti na svetu. Zato je eden ključnih izzivov čim hitreje zaključiti postopke odobritev za nove izdelke, ki jih nadzirajo zadevni organi, kot so EMA, FDA, PMDA in SFDA.

Poleg medicinskih in kliničnih vidikov je ključnega pomena doslednost izročene dokumentacije: dosledni vsebina, besedišče in terminologija v kliničnih študijah, spremni dokumentaciji, dokumentaciji raziskav in razvoja ter drugih podobnih dokumentih preprečujejo zamudno pojasnjevanje ter drage popravke, s čimer močno skrajšajo čas do začetka prodaje izdelkov.

Usklajeno sodelovanje

  • Spletno sodelovanje za tvorjenje, revizijo in potrjevanje besedil
  • Takojšnja dostopnost spremenjenih in popravljenih dokumentov vsem pooblaščenim uporabnikom
  • Podrobno sledenje spremembam

» CLM WebEdit: skupinsko delo v realnem času

Preprosta uporaba potrjene terminologije

V procesu upravljanja terminologije se termini spremljajo od njihove pojavitve v izvornem jeziku do odobritve za postopek prevajanja.

Do potrjene terminologije podjetja – skupaj s standardiziranimi terminološkimi zbirkami, kot je MedDRA – je mogoče preprosto dostopati na različne načine: prek spleta, iskanja na platformi SharePoint, neposredno v programu Microsoft Word in v profesionalnem prevajalskem orodju.

» TermStar: ustvarite jasnost

» WebTerm: razumevanje vsebine po vsem svetu

Sledenje spremembam v postopku odobritve

Zgodovini revizije dokumentov in zadevni vsebini mora biti mogoče v celoti slediti v skladu s predpisi, saj je to bistveni pogoj za odobritev.

STAR CPM omogoča stalen pregled nad zadevnimi povratnimi informacijami in statusom popravkov med postopkom izmenjave informacij: to pomeni, da vedno veste, kdaj je bilo kaj spremenjeno, dopolnjeno ali popravljeno in kdo je to naredil.

» STAR CPM: pospešite procese in hkrati ohranite nadzor