Farmacie / lékařství

Farmacie / lékařství

Pharma / Life Science
Pharma / Life Science

Informační procesy bez rizika a vedlejších účinků

Farmacie, biologické vědy a lékařské technologie patří mezi nejvíce regulované obory na světě. Jednu z klíčových výzev proto představují nutné schvalovací procesy produktů u příslušných autorit, například EMA, FDA, PMDA a SFDA.

Kromě lékařských a klinických aspektů hraje klíčovou roli také jednotnost předkládané dokumentace: jednotný obsah, formulace a terminologie používané v klinických studiích, v průvodních dokumentech, v dokumentech popisujících výrobu a v dalších podobných dokumentech zamezuje časově náročnému hledání a nákladným korekturám, a tím výrazně zkracují dobu nutnou pro uvedení konkrétního přípravku na trh.

Harmonická spolupráce

  • online týmová práce na redakci, revizích a schvalování textů
  • úpravy a aktuální dokumenty dostupné okamžitě a pro všechny oprávněné uživatele
  • podrobná historie úprav

» CLM WebEdit: Týmová práce v reálném čase

Snadné používání schválené terminologie

Proces správy terminologie začíná vytvořením termínu ve výchozím jazyce a končí schválením cílového ekvivalentu pro překlad.

Schválenou firemní terminologii, spolu se standardizovanou sbírkou terminologie, jako je např. MedDRA, lze snadno zpřístupnit všem povolaným stranám: online, prostřednictvím SharePoint vyhledávání, přímo v programu Microsoft Word a v profesionálním překladatelském programu.

» TermStar: Vytvářejte jasná sdělení

» WebTerm: Porozumění obsahu na celém světě

Historie úprav během schvalovacího procesu

Základním požadavkem pro schválení textu je plně dohledatelná historie revizí dokumentu a příslušného obsahu v souladu s platnými předpisy.

STAR CPM spravuje přehled příslušných připomínek a revizí v průběhu celého procesu informační výměny. Znamená to, že vždy víte, kdy došlo k nějaké změně, že byl přidán nebo opraven určitý obsah, včetně informace, kdo daný zásah provedl.

» STAR CPM: Zrychlení procesů a zachování kontroly