Om oss

Om oss

Om oss

Vi kopplar samman dina visioner, din teknik och dina kunder

STAR Group är en av världens ledande leverantörer av heltäckande informationslösningar. Genom att kombinera professionella tjänster som skrivande, översättande, flerkanals- och multimediapublicering med tekniska lösningar för företag hjälper vi dig att presentera ditt företag, dina produkter och tjänster på bästa sätt.

I en värld där uppkopplade produkter och tjänster hela tiden blir fler skapar STARs banbrytande single sourcing-modell för semantisk information de rätta förutsättningarna för innovationer inom digitalisering, anpassad kunskapsöverföring, IoT och smarta innehållstjänster. Vår marknadsledande informationsteknik bygger på AI för att erbjuda digital kontinuitet och underlätta samarbetet mellan människa och maskin.

STAR Group grundades i Schweiz 1984 och har kvar sitt huvudkontor där. Koncernen består idag av över 50 kontor i 30 olika länder. De drygt 1000 anställda har gedigen branscherfarenhet och specialkunskaper inom områden som programutveckling, teknik, information och språk.

Vi förvandlar din information till den intelligens som förstår varenda kund och varenda användare för att förbättra kundupplevelsen, stärka lojaliteten och öka mervärdet.

Tillförlitlighet idag – innovationsledarskap för morgondagen.

Vår historia

Vår historia

STAR är en förkortning för Software Translation Artwork Recording och…
1984–1989
STAR lanserar lokaliserade versioner av översättningsverktyget…
1990–1995
Beta-versionen av GRIPS är klar. Den genomgår noggranna tester för…
1996–2001
GRIPS stöder XML och nya kunder inom verkstadsindustrin tillkommer…
2002–2007
Daimler-koncernens huvudkontor väljer STAR-teknik baserad på WebTerm…
2008–2013
STAR utvecklar ett program för smarta innehållstjänster (PRISMA for…
2014–2024

1984–1989

 • STAR är en förkortning för Software Translation Artwork Recording och när företaget startar i Stein am Rhein i Schweiz har man bara två anställda. Moderbolaget STAR AG tillhandahåller språktjänster med fokus på hela informationslivscykeln, från skapande av innehåll och illustrationer till översättning, lokalisering och publicering.
 • STAR väljs ut som tjänsteleverantör för ADATS-projektet (Air Defense Anti-Tank System) för Oerlikon Contraves (reservdelskatalog, underhålls- och driftdokumentation) enligt US MIL-SPEC och den tyska B007-standarden. STAR utvecklar ett PC-baserat system för reservdelslogistik enligt den tyska B007-standarden.
 • STAR genomför sitt första lokaliseringsprojekt: Microsoft DOS för IBM.
 • STAR Deutschland GmbH grundas i tyska Böblingen.
 • STAR översätter utbildnings- och användardokumentation för CATIA (Dassault Systèmes) inför införandet av 3D CAD-systemet hos BMW.
 • STAR levererar standardiserade dokumentations- och översättningstjänster till bland andra MTU, MAN Nutzfahrzeuge AG, NCR, Olivetti, Commodore, Heidelberger Druckmaschinen, Ascom, Siemens och Alfa Romeo Avio.
 • STAR börjar ta fram ett eget översättningsverktyg med integrerad terminologihantering och ett särskilt utvecklingsteam bildas. Transit och TermStar får grönt ljus.
 • MOWAG väljer STAR som leverantör av dokumentationen till Piranha-projektet där reservdelskataloger, utbildningsmaterial, underhålls- och reparationsdokumentation och truppspecifika instruktionsböcker sammanställs för den schweiziska armén.
 • FIAT Avio och BMW väljer STAR som tjänsteleverantör av diagnostik- och felsökningsdokumentation samt för lokalisering.
 • STAR Tyskland blir strategisk leverantör av alla typer av IBM-lokaliseringsprojekt, inklusive för operativsystem som AIX och för industrilösningar.
 • STAR Japan i Tokyo blir första dotterbolaget i Asien. Företaget förser viktiga industrikunder som till exempel BMW, Mercedes och SAP med översättning för den japanska marknaden.

1990–1995

 • STAR lanserar lokaliserade versioner av översättningsverktyget Transit på den europeiska marknaden, vilket innebär att STAR från och med nu tillhandahåller en helhetslösning som både tjänste- och teknikleverantör.
 • Logistiksystemet för reservdelar enligt B007-standarden blir standardlösning för den europeiska försvarsindustrin.
 • STAR blir beta-testare för Microsofts nya operativsystem Windows NT och implementerar Unicode i sina programvarulösningar. Transit och TermStar lokaliseras och lanseras på den asiatiska marknaden.
 • STAR utvecklar ett koncept för global informationshantering som bygger på Unicode och SGML. Det vidareutvecklas sedan till den första prototypen av GRIPS (Global Real-time Information Processing Solution) som baseras på en semantisk, media-neutral metod för att hantera alla typer av teknisk dokumentation och möjliggöra helautomatisk publicering på alla språk.
 • Åtta nya STAR-bolag ser dagens ljus i bland annat Kina, Ryssland, Indonesien och Spanien.
 • STAR Group har vuxit till 150 anställda. Dessutom har koncernen ett nätverk av över 500 underleverantörer och frilansare världen över.

1996–2001

 • Beta-versionen av GRIPS är klar. Den genomgår noggranna tester för att säkerställa att den verkligen stöder alla dokumentationstyper inom verkstad, elektronik och programvarutillverkning.
 • En global supportorganisation etableras för kunna garantera första- och andranivåsupport för STARs språkteknikprodukter.
 • STAR Groups huvudkontor flyttar till en större byggnad i schweiziska Ramsen för att tillgodose företagets fortsatta expansion.
 • Den första kundanpassade installationen av GRIPS hos EvoBus (Daimler-koncernen).
 • STAR Paris grundas för att tillhandahålla strategiska översättningsprojekt och externa projekt åt Renault-koncernen (PENT).
 • General Motors och Rockwell Automation blir STARs första översättnings- och lokaliseringskunder i USA.
 • STAR Group består av 20 dotterföretag i Europa, Asien, USA och Nordafrika.

2002–2007

 • GRIPS stöder XML och nya kunder inom verkstadsindustrin tillkommer (bland andra Rieter Group, manroland och Hilti).
  Ett internt STAR-team utvecklar en lösning för styrning och automatisering av processer inom informations- och språkhantering med STAR CPM.
 • STAR skapar användargrupper för användare av företagets informations- och språkteknikprodukter.
 • Språkteknikprodukter (program, utbildning, underhåll, support och rådgivning) blir alltid viktigare och utgör för första gången mer än 20 % av STAR Groups sammanlagda omsättning.
 • STAR Group Steering Board bildas. Här hålls möten med ledare för samtliga dotterbolag.
 • IT-ansvariga och chefer från samtliga utvecklingscenter bildar STAR Group Software Board för att fatta strategiska tekniska beslut och säkerställa långsiktig produktplanering med högsta integrationsnivå.
 • Lansering av WebTerm, ett webbaserat system för terminologihantering som bygger på TermStar.
 • STAR utvecklar en standardlösning för SPEC1000-dokumentation baserat på GRIPS-teknik för flyg- och försvarsindustrin.
 • STAR Groups ledning fattar ett strategiskt beslut: STAR Group ska fortsätta att vara privatägt och det finns inga planer på fusioner, förvärv eller börsintroduktioner. Istället fortsätter STAR Group att fokusera på långvariga kundrelationer, organisk tillväxt och att leverera teknik och tjänster till eftermarknadsavdelningarna hos stora globala företag.
 • Den första kommersiella installationen av STAR CLM där den första kunden använder styrning och automatisering av språkprocesser baserat på STAR CLM-plattformen.
  STAR utvecklar FormatChecker för automatisk datakvalitetskontroll i en rad DTP-produkter från andra tillverkare.
 • BMW väljer teknik från STAR och automatiserar processerna inom företagets plattform för utbyte av eftermarknadsinformation (Oscar och Puma).
 • BMW Motorrad väljer GRIPS för all produktion av eftermarknadsinformation och användarhandböcker.
 • STAR Group har 30 dotterföretag med drygt 650 heltidsanställda och över 1500 underleverantörer och frilansare.

2008–2013

 • Daimler-koncernens huvudkontor väljer STAR-teknik baserad på WebTerm till sin företagsövergripande terminologilösning (DC Term). De automatiserar även sina översättningsprocesser för underhålls-, verktygs- och användardokumentation med hjälp av teknik från STAR.
 • Ferrari fattar ett strategibeslut om att lägga ut dokumentationsarbetet på STAR Italien (baserat på GRIPS-teknik).
 • Skrivstödet MindReader integreras i GRIPS och går även att använda i redigerare från andra tillverkare t.ex. Microsoft Word, Adobe FrameMaker och XML-editorer.
 • Dotterbolagen inför certifierade kvalitetssystem, bland annat enligt ISO 9001.
 • GRIPS stöder helautomatisk publicering i flera kanaler (CD, USB-minne, webb och papper) på alla språk och används nu av drygt tjugo kunder.
 • USA:s försvarsdepartement konstaterar att GRIPS semantiska teknik ligger ”sju år före alla andra på marknaden”.
 • Den första kunden inom finanssektorn väljer bort SDL Trados och satsar istället på STARs CLM-plattform.
 • STAR tar fram IRIS-standarden för en semantisk informationsmodell som uppfyller alla informationskrav från företag inom verkstad, elektronik och programvarutillverkning.
 • Transit NXT lanseras. Här finns stöd för översättning, lokalisering och multimedia (t.ex. undertextning) i ett och samma verktyg.
 • BMW väljer STAR CLM för att centralisera och automatisera sina globala språkprocesser och krav.
 • STAR Group får allt större erkännande från multinationella företag och förstärker sin position som världsledande leverantör av kompletta tjänster, verktyg och verktygsspecifika tjänster (rådgivning, support, underhåll och utbildning).
 • STAR beslutar att bredda sitt utbud av tjänster och lösningar för sektorerna finans, läkemedel och life science.
 • Manitowoc väljer STAR som global partner för sin eftermarknadsdokumentation baserad på GRIPS, inklusive processautomation.
 • Fordonsspecifik dokumentationslösning anpassad för Ferrari publiceras på USB-minnen.
 • Alla de stora europeiska klocktillverkarna använder STAR-teknik för försäljnings- och eftermarknadskommunikation över CD-ROM och internet (bland andra Richemont, LVMH och Swatch).
 • John Deere väljer STAR som strategisk global översättningsleverantör.

2014–2024

 • STAR utvecklar ett program för smarta innehållstjänster (PRISMA for After Sales / PRISMA for Compliance).
 • WebTerm 7 och CLM WebEdit (webbaserad översättning och granskning) släpps
 • STAR utvidgar sitt utbud av connectors för anslutning till system från andra tillverkare som till exempel AEM och Salesforce.
 • STAR Group tilldelas ett EU-projekt för digital referensterminologi (arbetsflödeslösning för terminologi för att implementera DIN EN ISO 18542).
 • AnsaldoBreda (Hitachi Rail) beslutar att lägga ut sitt dokumentationsarbete på STAR med GRIPS-teknik. GRIPS används inom allt fler branscher som till exempel fartygsbyggande (Azimut, Italien), uppvärmning (Vaillant), entreprenad och anläggning (Liebherr) och verktygsmaskiner (Gehring).
 • Daimler använder STAR MT Translate (maskinöversättning baserat på NMT) och automatiserar terminologiprocesserna (WebTerm, arbetsflöde för terminologi).
 • STAR utökar sitt utbud av språktekniklösningar ytterligare. Förutom det filbaserade översättningsverktyget lanseras TM Container som databasversion.
 • BMW Motorrad och KTM utses till klassens bästa på ägardokumentation. Båda använder GRIPS till sin dokumentation.
 • Företag från flera olika branscher använder STAR Corporate Language Management Platform (CLM) till sina språkprocesser: schweiziska radio- och tevebolaget (SRG), schweiziska järnvägen (SBB), Eppendorf, Rohde & Schwarz bland många andra.
 • Volvo Lastvagnar väljer GRIPS som strategisk företagsövergripande informationshanteringslösning för eftermarknad.
 • GRIPS stöder guidad diagnostik med semantisk teknik (t.ex. för att räkna ut optimerade diagnosträd från ett enda diagnosnätverk).
 • Fiat Chrysler väljer STARs USB-minne för global eftermarknadsinformation för samtliga varumärken.
 • Dassault Systèmes och STAR bildar ett strategiskt tekniskt partnerskap för hantering av produktinformationscykler.
 • Iveco skriver på ett flerårigt outsourcingkontrakt för skribenttjänster baserade på GRIPS-teknik.
 • STAR utvecklar semantiska informationsmodeller för ännu fler branscher, bland annat finans, läkemedel och life science.
 • STARs organiska tillväxt fortsätter och företaget stöttar eftermarknadsavdelningar hos exportorienterade bolag med verktyg och tjänster för informationslivscykelhantering på flera språk.
 • European CEO Award – bästa tjänsteleverantör inom översättnings- och lokaliseringsbranschen.
 • John Deere utser STAR till partner inom ramen för företagets Achieving Excellence Program.
 • Samarbete med Bosch kring gemensamma AR-lösningar.
 • STAR lanserar appar för sina maskinöversättnings- och terminologiverktyg.