Softvér

Softvér

Software
Software

Držte krok s novinkami v odvetví

IT sektor je jednou z najrýchlejšie sa meniacich oblastí s extrémne krátkymi výrobnými cyklami. Nároky na informačné procesy pokrývajú všetky aspekty virtuálneho sveta: používateľské rozhrania, multimediálny obsah a produktovú dokumentáciu – vo všetkých príslušných jazykoch.

Procesy spoločné pre všetky typy informácií

Softvér je používateľsky zrozumiteľný balík zahŕňajúci používateľské rozhranie, text programu, webináre, pomocníka, dokumentáciu atď., a všetky tieto súčasti sa neustále dopĺňajú, upravujú, aktualizujú a lokalizujú.

To všetko je možné len pomocou globálnych procesov, ktoré dokážu pokryť všetky aspekty a obsahy, a zohľadnia tiež vzájomnú previazanosť dát.

» GRIPS: Informačné produkty s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka

» Optimalizácia informačných procesov: Najrýchlejší spôsob dosiahnutia vášho cieľa

TM, MT alebo oboje?

Prekladová pamäť (Translation Memory – TM), alebo strojový preklad (Machine Translation – MT)? Odpoveď nie je buď – alebo, ale skôr vyvážená kombinácia obidvoch možností.

Inteligentné pracovné procesy využívajú správne technológie pre konkrétny typ informácií, cieľové skupiny príjemcov a časový rámec. Dostupné prostriedky potom skombinujú tak, aby sa dosiahol najlepší pomer rýchlosti a kvality.

» Transit: Rýchlejšie dobývanie nových trhov

» Preklady: Komunikujte bez jazykových bariér

» STAR MT: Strojový preklad – rýchlejší, lacnejší

» Strojový preklad: Služby MT pre rýchlu globálnu komunikáciu