Software

Software

Software
Software

Držte krok s novinkami v oboru

IT sektor je jednou z nejrychleji se měnících oblastí s nejkratšími výrobními cykly vůbec. Nároky na informační procesy pokrývají všechny aspekty virtuálního světa: uživatelská rozhraní, multimediální obsah a produktovou dokumentaci – ve všech příslušných jazycích.

Procesy společné pro všechny typy informací

Software je uživatelsky srozumitelná sada zahrnující uživatelské rozhraní, text programu, webináře, nápovědu, dokumentaci atd., a všechny tyto součásti jsou neustále doplňovány, upravovány, aktualizovány a lokalizovány.

To vše je možné pouze pomocí globálních procesů, které dokáží pokrýt všechny aspekty a obsahy, a také zohlední vzájemnou provázanost dat.

» GRIPS: Informační produkty s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka

» Optimalizace informačních procesů: Nejrychlejší způsob pro dosažení vašeho cíle

TM, MT nebo obojí?

Překladová paměť (Translation Memory – TM), nebo strojový překlad (Machine Translation – MT)? Odpověď není buď – anebo, ale spíš vyvážená kombinace obojího.

Inteligentní pracovní procesy využívají správné technologie pro konkrétní typ informací, cílové skupiny příjemců a časový rámec. Dostupné prostředky pak zkombinují tak, aby dosáhli nejlepšího poměru rychlosti a kvality.

» Transit: Rychlejší dobývání nových trhů

» Překlady: Komunikujte bez jazykových bariér

» STAR MT: Strojový překlad – rychlejší, levnější

» Strojový překlad: Služby MT pro rychlou globální komunikaci