Transport

Transport

Transport
Transport

Håll informationen på rätt spår

Globalisering, som innefattar fri rörlighet för varor och människor och världsomfattande konkurrens, är en stor utmaning för många transportföretag. Effektiv logistik är avgörande för att hålla sig kvar i den här branschen.

Utmaningen ligger i att få maximal tillgänglighet för olika transportmedel och tillhandahålla optimerad, flexibel och behovsorienterad information för internationella transporttjänster. Kundernas krav på säkerhet och tillförlitlighet i kombination med optimerade rutter och perfekt tajming måste också tillgodoses.

Undvik spilltid

Devisen att ”tid är pengar” gäller i allra högsta grad för transportföretag. Underhåll och reparationer leder omedelbart till förlorade intäkter. Tack vare dynamiska underhållsplaner kan underhållsarbetet skräddarsys exakt efter kraven och användarprofilen hos det aktuella fordonet, vilket i sin tur innebär att tillgängligheten i hela fordonsflottan ökar.

» PRISMA for After Sales: AI för produkter

Terminologi på väg

Internationella transportföretag kör fordon med varor över landgränser och därmed språkgränser. För att alla utmed färdvägen ska kunna förstå transportdokument och underhållsinstruktioner är det mycket viktigt att använda entydiga termer som inte riskerar att missförstås.

Det kräver smarta processer som gör det möjligt att samla och hantera terminologi lokalt. Samtidigt måste det gå att behålla kontrollen över kvalitet och godkännanden centralt.

» TermStar: Bringa klarhet

» Terminologihantering: Använd rätt begrepp för att undvika missförstånd

Låt inte språkbarriärer sätta käppar i hjulet

Små fnurror kan resultera i stora härvor. En obesvarad fråga från ett land långt bort kan spela en avgörande roll för om målet går att nå i tid.

Med maskinöversättning får du omedelbart ett hum om innehåll skrivet på andra språk och du får hjälp att formulera ett kort svar – antingen med ett anpassat system som har tränats speciellt för dig eller genom att ansluta till webbtjänster som DeepL, Google osv.

» STAR MT: Maskinöversättning är snabbare och billigare

» Maskinöversättning: MT-tjänster för snabb global kommunikation

Dra nytta av expertkunskaper

Det är de lokala experterna som har bäst koll på hur väl de tilltänkta mottagarna kommer att förstå din information.

Granskningar på plats i målspråkslandet är lätta att ordna och ökar kvaliteten på dina dokument samtidigt som produktsäkerheten ökar, utan en massa tidskrävande mejlande fram och tillbaka med frågor och svar och korrigeringar i efterhand.

» CLM WebEdit: Teamwork i realtid

» Granskning i målspråkslandet: Låt marknaden säga sitt